1. maj 2018 i HK Hovedstaden

Foto: Torsten Raagaard


Politisk Brunch i HK Hovedstaden
Traditionen tro bød HK Hovedstaden inden for til politisk brunch med talere fra Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Og 1. maj kunne ikke ligge bedre, end den gjorde i år, idet det netop overståede overenskomstforhandlinger endte med et godt resultat for lønmodtagerne, netop takket være solidariteten og sammenholdet på tværs af hele fagbevægelsen.

HK Hovedstadens formand Christian Grønnemark bød velkommen til de godt 200 gæster med henvisning til forliget:

Det viser, at den danske model – trods bump på vejen – stod sin prøve, og det viser, at vi som fagbevægelse er stærkere sammen. Det er da værd at fejre på en 1. maj.

Christian Grønnemark, 1. maj, HK Hovedstaden
Formand Christian Grønnemark bød velkommen til politisk brunch. Foto: Torsten Raagaaard

Det blev markeret med en stående applaus fra brunch-gæsterne til alle, der har været aktive og har mobiliseret under forhandlingerne.

De tre talere fra Borgerrepræsentationen, Ninna Hedeager Olsen (EL), overborgmester Frank Jensen (S) og Sisse Marie Welling (SF) fortsatte roserne og understregede også, hvor vigtigt det er med ordentlige løn- og arbejdsvilkår på de offentlige arbejdspladser, hvis vi vil opretholde vores velfærdssamfund. Heri ligger også, at de offentligt ansatte skal kunne opretholde deres faglige stolthed og blive anerkendt for deres arbejde.

Overborgmesteren beskrev desuden mangfoldigheden i København, og meget rammende kunne overborgmesteren efter sin tale overrække prisen Årets Anker til Medborgerne.

Prisen er opkaldt efter tidligere statsminister Anker Jørgensen, uddeles til en person eller organisation, der gennem en særlig indsats har beskæftiget sig med arbejderbevægelsen og dens medlemmers forhold, herunder også de menneskelige relationer.

Sekretariatsleder Tea Fromholt fra Medborgerne modtog prisen og den medfølgende check på 30.000 kr. med ordene:

- Det er en kæmpestor ære at modtage denne pris i Anker Jørgensens navn og på en dag som i dag, 1. maj. I Medborgerne er det lokale borgere, der sætter dagsordenen og holder beslutningstagerne til ansvar, så vi sammen kan skabe et endnu bedre sted at leve.

Hun understregede, at fællesskaber er kodeordet for Medborgerne, som arbejder ved at lytte og bygge relationer.

Pengene skal bruges til at give stemme til de borgere, som ikke er vant til at blive hørt, og skabe synlige kampagner i bydelen, som resulterer i konkrete positive forandringer.

Tea Fromholt fra Medborgerne takker for prisen Årets Anker
Sekretariatsleder Tea Fromholt fra Medborgerne takker for prisen Årets Anker. Foto: Torsten Raagaard


Regn i Fælledparken

Mange valgte at tage Metroen og derefter slå følge med demonstrationen fra Arbejdermuseet i Rømersgade til Fælledparken, hvor 1. maj-talerne fortsatte henover den regnfulde eftermiddag.

HK Hovedstaden havde i år slået sit telt sammen med FOA, og samarbejdet fungerede perfekt.

Blandt andre talte FOAs nyvalgte forbundsformand Mona Striib til publikum i det stopfyldte telt.

Andre politiske taler kom fra SFs partiformand Pia Olsen-Dyhr, Enhedslistens Pelle Dragsted og Folketingskandidat Verner Sand Kirk fra Socialdemokratiet.

HK Hovedstadens telt dannede desuden rammen om kåringen af årets vinder af HK Hovedstadens 1. maj-plakatkonkurrence. 1. års mediegrafiker-elever kunne bidrage med deres bud på en 1. maj-plakat. Vinderen blev Sabrine Lassen, som blev hædret og modtog en iPad som præmie.

Der var jazz fra scenen, og eftermiddagen sluttede, helt som traditionen byder, med Stig Møller og hans orkester.

1. maj stod i solidaritetens og velfærdens tegn, men desværre gjorde den massive regn dagen igennem, at der var relativt få deltagere i årets fest i Fælledparken.