Offentlighedsloven §21 indeholder ikke nogen klar definition af chefbegrebet.

Dermed ligger det ikke fuldstændig klart, hvornår man er chef nok til, at der skal gives aktindsigt i vedkommendes personalesag om disciplinære forhold.

Aarhus Kommune mente sig derfor i sin gode ret til at afvise en borgers anmodning om aktindsigt i disciplinære reaktioner hos hhv en centerchef og en afdelingsleder.

Vurderingen lød, at de pågældende chefer ikke var chefer på niveau med fx (vice)kommunaldirektører og heller ikke er en del af forvaltningens øverste chefgruppe.

Ledelsesansvar er afgørende

Men nu har Ankestyrelsen afgjort sagen og vurderet, at de to chefer er omfattet af retten til aktindsigt.

Her slår styrelsen fast, at det ikke er afgørende om de pågældende chefer indgår i det overordnede ledelseshierarki, fx en chefgruppe eller direktionsgruppe.

Derimod lægger man vægt på, at centerchefen har personale- og fagligt ansvar for 75 medarbejdere, heraf to afdelingsledere, og at afdelingslederen har ansvar for 25 medarbejdere.

Sammenholdt med lønniveau og ledelsesbeføjelser er de altså omfattet af chefbegrebet, konkluderer Ankestyrelsen.

 

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.