Baggrunden for, at der skal vælges en ny formand for HK Kommunal MidtVest, er, at den mangeårige formand Marianne Køpke er blevet ny afdelingsformand for HK MidtVest efter Karin Østerbys død.

 

Den nye formand for HK Kommunal MidtVest skal vælges på en ekstraordinær generalforsamling, der finder sted onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.30 i HK-Huset, Vestergade 43 i Herning.

 

To kandidater, nemlig Lene Buhl og Tina Birkeholm, har foreløbig meldt sig til posten. Men der kan komme flere til, idet det er muligt at stille op helt frem til generalforsamlingens start.

 

Her følger en præsentation af de to kandidater:

 

Lene Buhl 

Lene Buhl, 49 år, startede sin faglige karriere som tillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Viborg Sygehus i 2005.

 

Et par år senere blev hun valgt som fælletillidsrepræsentant, og efter fusion mellem Regionshospitalet Silkeborg-Hammel og Viborg-Skive blev hun fællestillidsrepræsentant for alle HK'erne på Hospitalsenhed Midt. Det vil sige de administrative, tandklinikassistenter, lægesekretærer og telefonister - i alt ca. 500 på HK-overenskomst.

 

Lene Buhl er udpeget af HK til at sidde i Hospitalets Hoved MED-udvalg og til regionens øverste MED-udvalg, hvor hun repræsenterer alle HK'ere i Region Midtjylland. Derudover er hun valgt formand for regionsbestyrelsen i DL. Her repræsenterer hun ca. 2000 lægesekretærer i Region Midtjylland.

 

Lene Buhl. Foto: Tom Ingvardsen

Lene Buhl er 49 år og arbejder hos Hospitalsenhed Midt. Foto: Tom Ingvardsen.

 

Lene Buhl stillede op til sektorbestyrelsen for HK Kommunal MidtVest for fem år siden, fordi hun gerne ville det faglige arbejde. 

 

- Det er vigtigt, at vi har en stærk sektorbestyrelse, som vil arbejde for alle medlemmers interesse. Vores opgave er at holde fast i de aftaler, der er indgået centralt eksempelvis på lønområdet, og når det gælder arbejdstidsaftaler og ansættelsesvilkår. Især skal vi arbejde for, at HK Kommunals medlemmer forstår vigtigheden af kompetenceudvikling og hele tiden uddanner og kompetenceudvikler sig til den virkelighed, vi er i, forklarer hun.

 

Bliver Lene Buhl valgt som ny formand for HK Kommunal MidtVest, vil hun blandt andet arbejde for, at kompetenceudvikling og synlighed bliver styrket. 

 

- På HK Danmark kongressen var det store tema digitalisering og fremtidens arbejde. Det ligger mig meget på sinde at være med til at sikre HK'ernes arbejde også i fremtiden. Digitalisering kan løse mange rutinemæssige opgaver, og derfor er det vigtigt, at vi er nytænkende overfor nye opgaver, der ligger lige for at gribe, og som stadig bedst løses af HK'ere. Dette arbejde vil jeg gerne sætte mig for "bordenden" af, siger hun.
 
Selv er Lene Buhl godt i gang med at læse diplom i ledelse, lige som hun har taget mediatoruddannelsen i HK-regi.

 

Lene Buhl vil også gerne være med til at styrke det gode samarbejde, der er blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af kommuner og region. Én af hendes personlige mærkesager er desuden at skabe netværk og kontakter med andre politikere. 

 

- Det er i fællesskabet, at vi skaber gode resultater, og det betyder for mig, at relationen til tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne er af største vigtighed. Det er med deres viden og input, at vi som sektorbestyrelse kan være bindeled op ad i HK, men også ud ad i det politiske system, fortæller hun. 

 

Lene Buhl bor i Viborg. Hun er gift med Mikael, som hun har tvillingedrengene Simon og Kasper, 19 år, sammen med.

 

Tina Birkeholm

Tina Birkeholm, 45 år, har været ansat hos Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2010. Hun har indtil månedsskiftet været en del af teamet Jobklar i Beskæftigelse, som er afdelingen for ledige på dagpenge. Hun er nu erhvervsvejleder og ansvarlig for drift og udvikling af Jobklubben i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Kort efter sin ansættelse i kommunen blev Tina Birkeholm tillidsrepræsentant for HK’erne i Beskæftigelse, i alt ca. 55. Hun er næstformand i Lokal MED-udvalget i Beskæftigelse og sidder desuden i HK klubbestyrelsen i kommunen, hvor hun er næstformand.

 

Tina Birkeholm har været medlem af sektorbestyrelsen for HK Kommunal MidtVest i godt to år. Forinden var hun i et år suppleant.

 

- Jeg ville gerne være med til at gøre en forskel for HK’erne, der som faggruppe nogle gange kan blive glemt på trods af de mange arbejdsområder, HK’erne kan varetage. Og så lå arbejdet i sektorbestyrelsen i naturlig forlængelse af de områder som arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik, som er en del af mit daglige arbejde i kommunen, fortæller hun.

 

Tina Birkeholm er valgt til suppleant til Forretningsudvalget for LO MidtVest.

 

Tina Birkeholm

Tina Birkeholm er 45 år og arbejder hos Ringkøbing-Skjern Kommune.


Bliver Tina Birkeholm valgt som ny formand for HK Kommunal MidtVest, vil hun blandt andet arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne såvel de kommunale som regionale.

 

- Emner som trivsel, stress og social kapital ligger mig meget på sinde. Jeg tror på, at det betyder meget, hvordan forandringer bliver implementeret på en arbejdsplads. Processen kan godt lettes for medarbejderne, siger hun.

 

Tina Birkeholm vil også gerne fremme TRIO-samarbejdet (arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant og leder). 

 

- Som erfaren tillidsrepræsentant kender jeg de udfordringer, som tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bakser med, og jeg vil gerne styrke TRIO-samarbejdet, fordi jeg tror på, at det styrker den enkelte arbejdsplads og derved den enkelte medarbejder, siger hun.

 

Endelig vil Tina Birkeholm gerne medvirke til, at mulighederne for efter- og videreuddannelse bliver noget, som HK’erne drøfter. Hun har løbende efteruddannet sig og er i øjeblikket i gang med en diplomuddannelse i ledelse og har tidligere taget en diplomuddannelse i coaching, lige som hun er certificeret business coach.

 

Tina Birkeholm var ved sidste kommunalvalg opstillet for SF til byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune og er i dag suppleant til byrådet og har på den måde politisk erfaring.

 

Det kan desuden fortælles, at hun i 1993-1996 var fagligt aktiv i HK Ungdom i Svendborg, hvor hun først var bestyrelsesmedlem og siden formand og afholdt events, besøgte handelsskolerne, deltog i Jobpatruljen med mere. I 1996 arbejdede hun som assistent i HK’s ungdomssekretariat i Forbundshuset i København.

 

Tina Birkeholm bor i Tarm. Hun er samlevende med Heine, som hun har børnene Sofie Amalie, 18 år, og Emil, 16 år, sammen med.

 

 
Artiklen er opdateret 02. maj 2018