Region Nordjylland ser ud til at have et godt tag på, hvordan man kommer antallet af udeblivelser til livs.

I et forsøg er det nemlig lykkedes for to afdelinger i psykiatrien at reducere antallet af tilfælde med henholdsvis 18 procent og 25 procent, hvor patienter ikke møder op.

Og det er ikke fordi, andre regioner ikke har forsøgt sig med initiativer til at mindske problemet.

Gebyr hjælper ikke, men snak gør 

Mest kendt er nok Region Midtjyllands projekt med at sende et gebyr på 250 kr. til patienten.

Et projekt der endte med at konkludere, at bøder ikke er vejen frem – effekten var simpelthen for lille i forhold til resurseforbrug. Ligesom der også var en del andre årsager til udeblivelse end bare glemsomhed, fx tekniske forhold som e-boks.

På de to afdelinger i Region Nordjylland ringende man patienten op dagen før aftalen i stedet for at skrive og sende et brev.

Tanken var, at en aftale på et sygehus tit er forbundet med usikkerhed og frygt, og derfor kunne en snak dagen før hjælpe.

Hvilket altså har vist sig at have en massiv effekt.