HK Kommunal blev torsdag morgen enig med KL om de specielle forhandlinger om overenskomsten for HK’erne i kommunerne.

For ansatte på grundløn 19, 21, 27, 28, 29 og 30 - inklusiv tandklinikassistenter på 22, 27 og 30 - stiger lønnen med et halvt løntrin. Til gruppen på grundløn 12 bliver der et 7-trinsprojekt, hvor alle, der har 6 kvalifikationstrin får et trin mere, altså 7 kvalifikationstrin.

Man får tillægget efter syv års anciennitet. Alle forbedringer er fra 1. april 2019, og lønforbedringerne er med fuldt gennemslag, det vil sige, alle i gruppen får dem.

Pensionen stiger for ledere og specialister

Der sker en forhøjelse af pensionsbidraget på 0,36 procent for alle leder- og specialistgrundlønninger fra 32 og opefter. Den typiske pensionsprocent bliver fra 1. april 2019 for specialister på 16,31 procent og for ledere på 18,51 procent. Forbedringerne på pension og løn bygger oven på de generelle lønstigninger på 6,8 procent, der er aftalt i det generelle forlig med KL.

HK Kommunals formand Bodil Otto er glad for, at det både har været muligt at hæve de nederste grupper lønmæssigt og få forbedringer af pensionen for medlemmer på højere løntrin.

- Jeg synes, det er et rigtig godt resultat. Vi har kunnet give flere penge i lønningsposen til rigtig mange medlemmer i basisgrupperne, der ligger lavt. Og i forhold til medlemmerne på leder- og specialist løntrin kan man sige, at med de pensionsforbedringer, der nu er aftalt, er der et rigtig godt grundlag for en god økonomi også som pensionist. Og når man måske er oppe i årene og rykker til en højere løn, er der brug for en højere pensionsprocent. Men alle har et frit valg. Så hvis nogen foretrækker løn frem for pension, så kan de vælge at få det, der ligger over 15,1, procent udbetalt, siger Bodil Otto.

Kompetencefonden fortsætter

Ud over en højere pension og mere i løn sikrer aftalen med KL en fortsættelse af kompetencefonden, hvor alle kan søge op til 25.000 kroner årligt til kompetencegivende videreuddannelse. Det har været et stort ønske for HK Kommunal at kunne fortsætte de gode muligheder for, at medlemmerne har mulighed for at kompetenceudvikle sig.

- Med de forandringer, vi ser på arbejdspladserne, er kompetenceudvikling et ”must”, og derfor er jeg rigtig glad for, at muligheden nu er sikret også i fremtiden, og at der er tilstrækkelig med midler i fonden, siger Bodil Otto.

Ekstraordinær indsats for socialformidlere

Der er også aftalt en helt ekstraordinær indsats for socialformidlere i overenskomstperioden, så flere får lyst til at uddanne sig ind på et område med gode jobmuligheder. Grundløn 32 glider helt ud for socialformidlere, og alle kommer på grundløn 34. Alle på 34 får derefter en lønstigning på 2.700 kr. om året.

- Herudover har vi aftalt, at HK Kommunal som en helt særlig ordning i denne overenskomstperiode betaler hele uddannelsen for de medlemmer, der ønsker at videreuddanne sig til socialformidler, uanset hvor hurtigt de tager den. Det normale loft på 25.000 kr. sætter vi ud af kraft, og kommunen får dækket hele udgiften. Inklusiv transport og materialer. Baggrunden for det er, at der er stor mangel på socialformidlere, og med den helt særlige indsats ønsker vi at sætte skub i tilstrømningen til uddannelsen, siger HK Kommunals formand Bodil Otto.

Aftalen med KL indeholder en lang række andre detailændringer. Nye uddannelser blandt andet multimediedesigner, eventkoordinatorer samt nye grafiske uddannelser kommer ind i overenskomsten, og der er aftalt en række personalepolitiske projekter, som blandt andet handler om at øge kendskabet til administrationsbachelorer, om udviklingen af de sundhedsadministrative opgaver i kommunerne og om administrativ faglighed og effektivitet.

De specielle forhandlinger med regionerne finder sted fredag, og formanden håber, at medlemmerne i regionerne også kan se frem til en række gode forbedringer.

Du kan downloade og læse hele forliget her (pdf)

BRUG KARRIERETELEFONEN – DEN ER OGSÅ FOR DIG

Vi har et helt hold af karriererådgivere, der sidder klar til at tale med dig – uanset om du ved, hvad du vil eller er lidt i tvivl om, hvor du skal hen i dit arbejdsliv. De lytter til dig og hjælper dig med at komme godt videre. De rådgiver dig om dine muligheder og alt det, du kan gøre for at udvikle dig, blive dygtigere og få styr på dine mål og ambitioner.