HK Kommunal og DL underskriver aftale hos Danske Regioner

Forhandlingsprotokollen for HK Kommunals overenskomster bliver her underskrevet af Nathali Schaap Degn, formand for Danske Lægesekretærer, Bodil Otto, formand for HK Kommunal, og centerchef Ole Lund Jensen, Danske Regioner.

Endnu en af de store brikker i OK18 blev lagt her til aften hos Danske Regioner på Dampfærgevej i København. Det skete, da Danske Regioner og HK Kommunal efter otte timers forhandlinger underskrev den særlige organisationsaftale for lægesekretærer, administrative medarbejdere og andre HK'ere i regionerne.

Blandt de væsentlige resultater i aftalen på 22 sider kan nævnes, at der fra 1. april 2019 lægges 1.350 kr. om året oven i grundlønnen til henholdsvis alle assistenter på til og med grundlønstrin 31 og alle lægesekretærer til og med grundlønstrin 30. Ansatte på grundlønstrin derover får forhøjet deres pensionsindbetalinger med 0,66 procentpoint.

Et andet vigtigt resultat er en væsentlig stigning i den pensionsandel, der skal betales, når lægesekretærer og telefonister på sygehusene skal arbejde om aftenen og om natten. Der er hidtil kun indbetalt 4 procent i pension af disse såkaldte særydelser, og andelen stiger nu til 13,46 procent – altså mere end en tredobling.

50 pct. ekstra til Kompetencefonden

Desuden er der aftalt en forhøjelse på 50 procent på indbetalingen til Kompetencefonden, så der nu indbetales 39 mio. kr. til fonden i OK-perioden. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at dække behovet for tilskud til kompetencegivende uddannelser, så fonden ikke igen løber tør for penge, som det skete i forrige overenskomstperiode.

HK Kommunals formand er glad for, at der nu også er landet en løsning i regionerne.

- Vi har fået indfriet rigtig mange af vores ønsker. Når man ser dette resultat med både ekstra lønforhøjelser og stigning i pensionsindbetalingerne i sammenhæng med det generelle forlig, håber jeg, at mange medlemmer i regionerne vil føle sig tilgodeset, siger Bodil Otto.

Set i lægesekretærernes optik er der rigtig gode forbedringer i HK Kommunals aftale med Danske Regioner.

- For lægesekretærer, der arbejder meget på skæve tidspunkter, fylder særydelser en stor del af lønnen. For dem er det vigtigt, at de får en større andel indbetalt til pension. Medlemmerne har hidtil været ramt på pensionen, når de tillæg udgør en pæn del af deres løn. Jeg forestiller mig en udvikling, hvor endnu flere lægesekretærer kan komme til at arbejde uden for normal arbejdstid, og derfor er det en forhøjelse af procentandelen, der vil være til gavn for mange flere i fremtiden, siger lægesekretærernes formand Nathali Schaap Degn, der også glæder sig over de øgede midler til Kompetencefonden og de ekstra lønforhøjelser til rigtig mange af DL's medlemmer.

Frit valg til lægesekretærer

Som noget nyt er det aftalt, at lægesekretærer fra 1. april 2019 også selv kan vælge, om den del af deres pensionsindbetaling, der overstiger 15 procent, i stedet skal udbetales som et kontant beløb. Det vil så fald ske en gang årligt sammen med den særlige feriegodtgørelse sidst i april.

- Det er en mulighed, andre faggrupper har haft, og den har været efterspurgt blandt lægesekretærer. Jeg er meget tilfreds med, at det ønske nu er blevet tilgodeset, siger Nathali Schaap Degn.

OK-særnummer er under udarbejdelse

Efter et fem måneder langt forhandlingsforløb siden vintermørket i december mangler nu kun enkelte, mindre områder at blive færdigforhandlet. Det gælder blandt andet aftaler for chefer og ansatte i vagtcentraler. Det hele forventes afsluttet i næste uge.

17. maj omdeles en 20-siders særudgave af Kommunalbladet til alle medlemmer. Heri omtales alle resultater fra såvel det generelle overenskomstforlig og de særlige organisationsforhandlinger. Samme dag udkommer HK Kommunals nyhedsbrev med link til samme indhold og flere detaljer, og der åbnes der for urafstemningen om resultatet. Sidste frist for at stemme er 4. juni kl. 12.

Hele det 22 sider lange protokollat fra fredag aftens aftale vedrørende HK'erne i regionerne kan læses her (pdf).