Efter byrådet i Solrød Kommune i 2015 besluttede at intensivere indsatsen mod socialt bedrageri og ansatte to dedikerede kontrolmedarbejdere, har kommunen hurtigt tjent pengene ind. På de tre år er det lykkedes kontrolgruppen at standse og forebygge socialt bedrageri for ikke færre end otte millioner kroner, hvoraf de 5,9 millioner kroner tilhører kommunekassen, og de 2,2 millioner kroner går til staten, det skriver SN.dk. Alene i 2017 har kontrolgruppen afsløret socialt bedrageri for 2.937.850 kroner.

83 anmeldelser om mistanke

Kontrolgruppen i Solrød Kommune har i 2017 modtaget 83 anmeldelser om mistanke om socialt bedrageri. Heraf er 52 interne og 31 eksterne fra borgere, andre kommuner, Udbetaling Danmark med flere. 17 af sagerne er ikke færdigbehandlet, og der arbejdes videre med dem med en forventning om en økonomisk effekt.

Artiklen er opdateret 04. maj 2018