HK Nordjyllands repræsentantskabsgeneralforsamling 2018
Der stemmes på HK Nordjyllands repræsentantskabsgeneralforsamling

Der var langt fra tale om noget stort beløb i penge. Men alligevel blev der en god debat ud af forslaget om flere penge til lokalrådsformændene.

Debatten fandt sted på HK Nordjyllands repræsentantskabsgeneralforsamling i Aalborg 25. april.

Lokalrådene findes uden for Aalborg og er HK Nordjyllands lokale demokrati i Hjørring-Brønderslev, Frederikshavn-Læsø, Mariagerfjord og Thisted. Lokalrådsformændene har et stigende arbejdspres og skal passe fuldtidsarbejde ved siden af, lød afdelingsbestyrelsens argument for et højere honorar til dem. Formændenes honorar har ligget stille i ti år; derfor ville bestyrelsen forhøje det fra tre til fem procent af afdelingsformandens løn.

Formand Mette Lyndgaard Pedersen forklarede, at afdelingen har opsparet egenkapital og har et resultat på 1,7 mio. kr. Et forhøjet honorar til de fire lokalrådsformænd betyder en ekstraudgift på 89.000 kr. om året.

Forslaget blev efter debat frem og tilbage vedtaget med et stort flertal.

Forsamlingen vedtog også, i enstemmighed, at sætte ekstra 500.000 kr. af til aktiviteter i de år, der forhandles overenskomst.

Mette Lyndgaard Pedersen
En glad Mette Lyndgaard Pedersen, netop genvalgt til at stå i spidsen for HK Nordjylland frem til 2020

Forud for honorardebatten var Mette Lyndgaard Pedersens beretning for 2017 blev godkendt.

I beretningen gennemgik formanden de væsentligste tendenser i 2017. Medlemsudviklingen, det nye telefonsystem med personlig betjening og de nye statslige arbejdspladser til landsdelen. Formanden kom også ind på digitaliseringen, som giver udfordringer på arbejdsmarkedet med løst ansatte. Unge mennesker glemmer alle deres rettigheder, når de udbyder deres arbejdskraft på digitale arbejdsformidlingsplatforme. Og så bebudede Mette Lyndgaard Pedersen besøg af en robot i 2018: Robotten Pepper skal sige velkommen rundt omkring i receptionen på Gartnervej i en periode.

HK Nordjylland har en sund økonomi, lød budskabet på generalforsamlingen fra kontorchef Jørgen Andersen. Medlemstallet er steget igen i 2018, og HK Nordjylland havde et overskud på regnskabet på 1,7 millioner kroner sidste år. Fagforeningen har en stor værdipapirbeholdning, som kan realiseres i tilfælde af en konflikt.

Til slut skulle forsamlingen stemme om formandsposten. Mette Lyndgaard Pedersen stillede op igen, og ingen modkandidater meldte sig.

Den genvalgte formand sluttede med at takke medlemmerne af HK Nordjylland:

”Uden jer - ingen fagforening. Vi vil stadig stå bag jer, stå foran jer og ved siden af jer, når det gælder jeres forhold på arbejdspladserne. ”