Sisse, Andreas og Billie

Sisse, Andreas og Billie har været eller er p.t. i praktik hos HK Nordjylland. De kommer fra vidt forskellige studier, men praktikken hos HK Nordjylland har været relevant for dem alle.

HK Nordjylland er et praktiksted, hvor du både nyder tillid og får ansvar, fortæller de alle tre. Du bliver ikke spist af med rutineprægede opgaver, men får lov at løse spændende udfordringer, lyder det. Ifølge de tre har praktiktiden klædt dem godt på til at søge job bagefter. Derfor tøver Sisse, Andreas og Billie ikke med at anbefale andre at søge i praktik hos fagforeningen. HK Nordjyllands kontorchef, Jørgen Andersen, siger: ”Vi er åbne over for at tage flere praktikanter i fremtiden.”

Sisse Kappelgaard Bech

SISSE fortæller:

Mit navn er Sisse Kappelgaard Bech. Jeg er 22 år og studerer på 4. semester på uddannelsen som grafisk designteknolog ved UCN. Jeg har været i praktik ved HK Nordjylland i 10 uger.
I praktikken blev jeg stillet overfor en masse spændende opgaver, som gav mig rig mulighed for at omsætte teori fra mit studie til praksis. Jeg er blevet mødt med utrolig stor tiltro, og folk har ikke tøvet med at komme med opgaver til mig og give mig ansvar. Min praktik hos HK Nordjylland har været med til at klæde mig bedre på til et fremtidigt job inden for mit område.

Andreas Kvistgaard Hansen

ANDREAS fortæller:

Mit navn er Andreas Kvistgaard Hansen. Jeg er 24 år og kandidatstuderende på Aalborg Universitet, hvor jeg læser cand. merc. i organisation og strategi. Under mit praktikforløb var jeg praktikant hos HK Nordjylland. Mine forventninger til praktikforløbet var, at jeg ville få adgang til samtaler med medarbejdere og at søge materiale i HK Nordjylland. Mit mål var et bedre indblik i, hvordan en hverdag i HK Nordjylland hænger sammen. Og det gik godt – mine forventninger er blevet mere end indfriet. Generelt er jeg blevet taget rigtig godt imod med en åbenhed, som også har medvirket til, at jeg ikke har holdt mig tilbage, hvis jeg har haft spørgsmål. Alt i alt har det givet mig et rigtig godt læringsforløb i HK Nordjylland.

Billie Christine Libæk

BILLIE fortæller:

Mit navn er Billie Christine Libæk. Jeg er 24 år og læser administrationsbachelor ved UCN i Aalborg. Jeg er oprindeligt fra Norge og flyttede til Aalborg for at studere. Jeg går nu på sjette semester, og i forbindelse med vores praktikmodul er jeg praktikant hos HK Nordjylland.

De sidste 2 måneder er simpelthen gået så stærkt. Jeg har fået en bærende rolle i et spændende projekt om opkvalificering af HK-medlemmer til at kunne søge de nye statslige stillinger, som oprettes i Nordjylland. Sammen med afdelingens karriere- og uddannelsesvejleder har jeg haft megen kontakt med de statslige arbejdsgivere. Vi har blandt andet arrangeret et stort møde for HK Nordjyllands medlemmer med 240 deltagere.

I fagforeningen oplever jeg, hvordan man som organisation løfter i flok for at løse opgaver, og jeg har lagt mærke til, at medarbejderne her virkelig knokler for deres medlemmer. Her på arbejdspladsen får jeg mulighed for at afprøve kompetencer og viden fra mit studie i virkeligheden. Det er en stejl læringskurve, men det er både sjovt og spændende.