I sidste uge kom nye chefaftaler på plads. For overenskomst- og kontraktansatte chefer i kommuner og regioner betyder de en stigning i pensionsindbetalingerne på hhv. 0,62 pct. (KL og København) og 0,65 pct. (regionerne), mens tjenestemændene i kommunerne får øget fritvalgstillægget tilsvarende.

I regionerne, hvor tjenestemændene ikke har et fritvalgstillæg, hæves det supplerende pensionsbidrag med 1,38 pct. hvilket har samme værdi som pensionsforbedringen for overenskomstansatte. 
De to laveste kommunaldirektørlønninger får derudover årlige stigninger på henholdsvis 15.000 kr. i grundbeløb for den laveste og 12.000 kr. for den næst-laveste.

Læs mere, blandt andet om ikrafttrædelsestidspunkt, i protokollerne for de enkelte forlig:

Alle de nævnte forhøjelser kommer oven i de generelle forbedringer til alle. Læs mere om dem på HK's hjemmeside, www.hk.dk/ok18, eller i det særnummer af Kommunalbladet, også kaldet urafstemningsavisen, der omdeles til alle medlemmer 17. maj.