Så er urafstemningen om OK18 åben, og du kan afgive din stemme om overenskomsten. Stemmer flertallet ja, træder overenskomsten i kraft. Stemmer flertallet nej, bliver der strejke og lockout fra 11. juni for HK Kommunals medlemmer. Derfor er det særlig vigtigt, at så mange som muligt giver deres mening til kende.

Det tager kun et øjeblik at stemme, og du kan gøre det lige her. (Linket er udløbet pr 8/1 2021)

1. Tast dit CPR-nummer
2. Klik på ”ja” eller ”nej”

Formand håber mange vil stemme

HK Kommunals formand, Bodil Otto, opfordrer alle til at bruge deres stemme:

- Jeres engagement er en væsentlig del af den danske model. En høj stemmeprocent bakker op om HK Kommunal og skaber et stærkt fundament næste gang, vi står over for arbejdsgiverne. Derfor håber jeg, at I vil bruge de få minutter, det tager at stemme, siger Bodil Otto.

Urafstemningen løber frem til 4. juni kl. 12.00. Den er ikke kædet sammen med andre. HK Kommunal stemmer for sig selv – samlet for kommuner og regioner. HK Kommunals formand anbefaler sammen med en samlet bestyrelse et ja til overenskomsten. 

- Jeg ønsker jer en god afstemning og vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til alle medlemmer og alle tillidsrepræsentanter for et stort engagement og kæmpe opbakning under de langvarige forhandlinger. Det har været helt fantastisk, siger Bodil Otto.


Vigtigste punkter i overenskomsten

Helt overordnet er de vigtigste punkter i forligene:

Lønnen stiger med 6,8 procent over tre år
Reallønnen forbedres markant
Forringelser for seniorer blev forhindret, så eksisterende seniorordninger fortsætter
Kompetencefondene fortsætter
Forbedringer af løn eller pension til de enkelte HK-grupper
Retten til betalt spisepause er garanteret som hidtil i overenskomsten


Forstå overenskomsten

Der er mange tal i sådan en overenskomst, men især to tal er vigtige at hæfte sig ved, nemlig de generelle lønstigninger til alle og den samlede økonomiske ramme. De generelle lønstigninger til alle de næste tre år bliver på 6,8 procent. Derudover er der den samlede økonomiske ramme for hele overenskomsten. Den er 8,1 procent. Den dækker over lønstigningerne plus alle de andre forbedringer for eksempel penge til alle organisationernes specielle forhandlinger, penge til særlige formål som lavtløn og ligeløn samt penge til udviklingsprojekter m.m.

På hjemmesiden kan du finde alt om resultatet. Du får også tilsendt et særnummer af HK Kommunalbladet, som handler om OK18-forligene.

 

Afstemningen er anonym. Vi krypterer dit cpr-nummer, når du logger på. Og vi sletter det, når login er udført.