Målrettede lønforhøjelser på henholdsvis 529 og 383 kroner om måneden til de lavest lønnede medlemmer er en del af den nye overenskomst. Stigningen gælder fra 1. oktober 2018, hvor der samtidig falder en generel stigning på 0,5 pct.

Op mod 600 kontorfunktionærer (450 årsværk) i løngruppe 1, trin 1 og 2 får det største beløb, 529 kroner om måneden. Andre cirka 6.000 kontorfunktionærer i løngruppe 2, sats 2, og laboranter i løngruppe 2, sats 2 og 3 får lagt 366 kroner oven i lønnen hver måned. Samme ekstrabeløb får ansatte i Skat, løngruppe 3. Se løngruppernes aktuelle løn her

Pengene kommer vel at mærke oven i de generelle lønstigninger på i alt 6,07 procent over 3 år. For de lavest lønnede svarer de 529 kroner ekstra til en lønforhøjelse på godt 2,5 procent. For de mange, der får 383 kroner ekstra om måneden, er stigningen på cirka 1,4 procent.

Det er pengene til fornyelse af HK Stats særlige organisationsaftale, der betaler for det målrettede lønløft til en stor gruppe medlemmer.

 

- Vi har prioriteret at give de lavest lønnede medlemmer et løft med et kronebeløb. På den måde sikrer vi dem, der har størst behov, en lidt større stigning end de øvrige grupper, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

Hun kalder de målrettede stigninger til kontorfunktionærer og laboranter i de laveste løngrupper for en solidarisk anvendelse af de begrænsede midler til fornyelse af organisationsaftalerne.

- Med 0,4 procent af lønsummen afsat til organisationsaftalerne var det begrænset, hvor mange krav vi kunne indfri. For eksempel ville det have kostet de fleste af pengene at få blot en af de kutymemæssige fridage ind i overenskomsten. Derfor valgte vi at give flere end 6.000 af de lavest lønnede medlemmer et kronebeløb, forklarer Rita Bundgaard.

En fridag bliver normalt prissat til 0,4 procent, når man forhandler overenskomst. Op til OK18 var et af medlemmernes favoritkrav at få fridagene 24. december, 31. december og grundlovsdag ind i overenskomsten. For mange medlemmer er dagene i forvejen betalte fridage, mens nogle grupper – fx ansatte i Skat og politiet ­– ikke længere har fri med løn de tre dage.

De generelle lønstigninger bliver givet som en procentregulering. Derfor får de højeste indtægter de største stigninger i kroner og øre. Fx er 6 procent af 30.000 kroner 1.800 kroner, mens samme procentsats af 22.000 kroner kun bliver til 1.320 kroner.

Udgangspunktet for Moderniseringsstyrelsen var under forhandlingerne om OK18 entydigt at procentregulere alle statsansattes lønninger. Det fortæller HK Stat-formand Rita Bundgaard.

- Derfor holdt det hårdt at blive enige om at bruge en stor del af HK Stats særlige organisationspenge til målrettede kronebeløb til de lavestlønnede. Men det lykkedes.