Thumbs up. Klapsalver. Og en opfordring til alle de 20.609 stemmeberettigede medlemmer, som nu skal tage stilling til, om lønstigninger og andre forbedringer i den nye overenskomst skal føres ud i livet. 

Torsdag den 17. maj var HK Stats sektorbestyrelse samlet for at høre om og forholde sig til resultatet af forhandlingerne om HK Stats organisationsaftale. Samtidig skulle bestyrelsen tage stilling til den samlede pakke af CFU-forlig og organisationsaftale.

Stem fra 22. maj til 31. maj

Bestyrelsens 20 mænd og kvinder fra hele landet var enige om at være godt tilfredse med det samlede resultat af forhandlernes anstrengelser og armlægning med Moderniseringsstyrelsen og innovationsminister Sophie Løhde. Alle stemte for at anbefale medlemmerne et JA ved urafstemningen, der begynder tirsdag den 22. maj og slutter den 31. maj.

Der skal være flertal i hver af de fire centralorganisationer i forhandlingsfællesskabet CFU for at forliget kan godkendes. Læs forklaringen her

Også 3F’ere, fængselsbetjente og smede er glade

Også OAO’s repræsentantskab, der består af repræsentanter for alle medlemsorganisationer i Offentligt Ansattes Organisationer, anbefaler enstemmigt et ja til den nye overenskomst. Det vil sige, at fx 3F, Dansk Metal, Socialrådgiverne og Dansk Fængselsforbund er enige om at være tilfredse med OK18-resultatet.

Flemming Vinther, de statsansattes chefforhandler, glæder sig over opbakningen.

- Jeg er glad for, at repræsentantskabet har sagt ja til OK18-resultatet, så vi nu samlet kan anbefale medlemmerne at stemme ja. Med resultatet får vi forbedret reallønnen over de kommende tre år, da alle får en lønstigning på knap 6,1 procent. Og så er der for første gang i 10 år afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper, siger chefforhandleren.