Blandt HK’ere, lærere, socialpædagoger og andre offentligt ansatte oplever ikke mindre end halvdelen, at deres muligheder for at bruge deres faglige skøn i kontakten med borgeren er blevet forværret i løbet af de seneste fem år. Det viser en undersøgelse, Megafon har udført for HK Kommunal og 24 andre organisationer i Forhandlingsfællesskabet i efteråret 2017.

Undersøgelsen viser derudover, at de der angiver, at deres faglighed sættes over styr, også oplever væsentligt mere arbejdsrelateret stress.

I HK Kommunal er formand, Bodil Otto, ikke i tvivl om, at der er plads til forbedringer.

- Det er simpelthen spild af gode resurser for samfundet, og derudover er det demotiverende for personalet, hvis ikke fagligheden bliver anerkendt og brugt, mener Bodil Otto.

Fokus på kerneopgaven

I et indlæg i netavisen PioPio slår HK Kommunals formand til lyd for, at styringen af den offentlige sektor i det hele taget skal bringes ud af det bureaukratiske jerngreb, som alt for længe har fjernet fokus fra kerneopgaven.

- Og så nytter det i øvrigt ikke noget som helst, at man bruger kræfter på udvikling og kvalitet, når der samtidig gennem minusvækst skæres ned på antallet af offentligt ansatte, hedder det i indlægget.

Ægte ledelsesrum

Medarbejdernes faglighed kommer ifølge HK Kommunals formand bedst til sin ret gennem god ledelse.

- Det handler om at have et ægte ledelsesrum, hvor der er tid og plads til ledelsesopgaven. Og så handler det ikke mindst om at inddrage medarbejderne i opgaveløsningen. På den måde opnås de bedste løsninger – til gavn for borgere og virksomheder, mener Bodil Otto.

Endelig bør ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser hele tiden skal have fokus på, om opgaverne bliver udført på det rigtige specialiseringsniveau, fremgår det af formandens indlæg:

- LEON-princippet er med til at sikre og udvikle fagligheden hos de ansatte, når de ansatte får lov at bruge deres faglige kompetencer fuldt ud. Og når fagligheden bliver anvendt og værdsat, skaber det arbejdsglæde og et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Artiklen er opdateret 23. maj 2018