Lene Buhl

Baggrunden for, at der skulle vælges en ny formand for HK Kommunal MidtVest, var, at den mangeårige formand Marianne Køpke er blevet ny afdelingsformand for HK MidtVest efter Karin Østerbys død.

To kandidater, nemlig Lene Buhl, lægesekretær hos Hospitalsenhed Midt, og Tina Birkeholm, erhvervsvejleder og ansvarlig for drift og udvikling af Jobklubben i Ringkøbing-Skjern Kommune, havde på forhånd meldt sig til posten. Og der kom ikke flere kandidater, selv om det var muligt at stille op helt frem til generalforsamlingens start.
Tilstede var 103 stemmeberettigede medlemmer, og der blev tale om et tæt løb mellem de to kandidater, idet Tina Birkeholm fik 45 stemmer, mens det blev til 58 stemmer til Lene Buhl, der dermed blev valgt. 

Den nye formand, Lene Buhl, er valgt for en periode på et år - sektorformændene i HK MidtVest er på valg igen i 2019 - og hun glæder sig til at varetage interesserne for de godt 5000 medlemmer af HK Kommunal MidtVest.

Lene Buhl vil som ny formand for HK Kommunal MidtVest blandt andet arbejde for, at kompetenceudvikling og synlighed bliver styrket. Hun vil gerne være med til at sikre HK'ernes arbejde også i fremtiden.
- Digitalisering kan løse mange rutinemæssige opgaver, og derfor er det vigtigt, at vi er nytænkende overfor nye opgaver, der ligger lige for at gribe, og som stadig bedst løses af HK'ere. Dette arbejde vil jeg gerne sætte mig for "bordenden" af, siger hun.

Lene Buhl vil også gerne være med til at styrke det gode samarbejde, der er blandt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på tværs af kommuner og region. Én af hendes personlige mærkesager er desuden at skabe netværk og kontakter med andre politikere. 
- Det er i fællesskabet, at vi skaber gode resultater, og det betyder for mig, at relationen til tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne er af største vigtighed. Det er med deres viden og input, at vi som sektorbestyrelse kan være bindeled op ad i HK, men også ud ad i det politiske system, fortæller hun.

Blå bog Lene Buhl

Lene Buhl, 49 år, startede sin faglige karriere som tillidsrepræsentant for lægesekretærerne på Viborg Sygehus i 2005.
Er par år senere blev hun valgt som fællestillidsrepræsentant, og efter fusion mellem Regionshospitalet Silkeborg-Hammel og Viborg-Skive blev hun fællestillidsrepræsentant for alle HK'erne på Hospitalsenhed Midt. Det vil sige de administrative, tandklinikassistenter, lægesekretærer og telefonister - i alt ca. 500 på HK-overenskomst.
 
Som udpeget af HK har hun siddet i Hospitalets Hoved MED-udvalg og i regionens øverste MED-udvalg, hvor hun har repræsenteret alle HK'ere i Region Midtjylland. Derudover har hun været valgt formand for regionsbestyrelsen i DL, hvor hun har repræsenteret ca. 2000 lægesekretærer i Region Midtjylland.
Lene Buhl stillede op til sektorbestyrelsen for HK Kommunal MidtVest for fem år siden, fordi hun gerne ville det faglige arbejde. 
 
Hun er godt i gang med at læse diplom i ledelse, lige som hun har taget mediatoruddannelsen i HK-regi.
Lene Buhl bor i Viborg. Hun er gift med Mikael, som hun har tvillingedrengene Simon og Kasper, 19 år, sammen med.