I december startede en lille gruppe medarbejdere, fra Kanalrundfarten Canal Tours, en organiseringskampagne sammen med HK. Målet var at oplyse alle kolleger med HK-funktioner, om 50%-reglen* og gevinsten ved at stå sammen.

Canal Tours er medlem af en arbejdsgiverforening, men har ikke tiltrådt overenskomsten med HK frivilligt. Til gengæld kan HK’erne aktivere deres overenskomst, hvis blot 50% er meldt ind. Og det lykkedes! På bare 6 uger blev over 70 % medlemmer af HK og 25. januar 2018 sendte faglig konsulent Peter Moesgaard, overenskomstkravet afsted.

- Desværre ville Canal Tours og Dansk Industri ikke bare lige tro på, at HK havde nået målet, derfor forlangte de en fintælling. Den har de netop fået, og med mere end 70% organiserede, er overenskomsten nu en realitet, forklarer Peter Moesgaard.

Meget mere i løn 
Medarbejderne har ikke tidligere modtaget andet end deres time- eller månedsløn. Med overenskomsten vil alle HK’erne fremover modtage arbejdsgiverbetalt pension, 5 feriefridage, fritvalgskonto, løn under barsel, barn syg og en lang række andre rettigheder.

Ud over alle de nye lønandele, har kollegerne også valgt en arbejdsmiljørepræsentant. Det har stor værdi for alle, når arbejdsmiljøet forbedres og medarbejderne hos Canal Tours kan bekræfte, at sammenhold betaler sig. 

- Canal Tours er en sæsonfølsom virksomhed, med stor personaleudskiftning og lav organiseringsgrad. Derfor er det særligt stort at opleve, hvordan medlemmerne selv tager ansvar for at tale med deres kolleger. Det er nogle gange bare det, der skal til; at man tør tale om fagforening, løn og styrken ved at stå sammen, slutter Peter Moesgaard.

PS: Hvis du vil have hjælp til at tale fagforening med dine kolleger – så send os en besked på service@hk.dk