Er det hårdt tilkæmpede forlig om ny overenskomst for statens HK’ere godt nok til medlemmerne? Det vil fremgå af resultatet af urafstemningen, der slutter 31. maj.  

Men det står allerede klart, at interessen for at give sin mening til kende om Flemming Vinther, Rita Bundgaard og de øvrige CFU-forhandleres månedlange præstation over for Sophie Løhde i Forligsinstitutionen er stor.

Et døgn efter, at den digitale afstemning blev åbnet med mails og sms’er til op mod 21.000 medlemmer, havde 41,5 procent været inde for at sætte deres kryds. Til sammenligning nåede den samlede deltagelse i urafstemningen om OK2011-forliget kun op lige under 35 procent.

Din stemme styrker din fagforening

At mange giver deres mening om overenskomsten til kende er et klart succeskriterium for enhver fagforening – måske kun overgået af ønsket om, at et stort flertal godkender overenskomsten med et ja. I hvert fald i de tilfælde, hvor bestyrelsen har anbefalet medlemmerne at stemme ja. Og det har HK Stats bestyrelse her i 2018.

- Ved at deltage i afstemningen viser medlemmerne vores arbejdsgivermodparter, at de løn- og arbejdsvilkår, som overenskomsten regulerer, har væsentlig betydning. En stor stemmedeltagelse giver de faglige organisationer legitimitet og gennemslagskraft, også fremover. Jo flere der stemmer, jo stærkere står vi til daglig og under forhandlinger, siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat.

- Og husk, tilføjer hun, at det er en demokratisk ret at tage stilling til det mest centrale, fagforeningen skaber for dig: din overenskomst. Det er blandt andet denne ret og den indflydelse, som adskiller de rigtige OK-fagforeninger fra de gule fagforeninger.

Syd- og sønderjyder hurtigst ude

På et Danmarkskort kan man følge, hvor flittige de statsansatte HK’ere er til at stemme rundt omkring i landet. Af HK Stats 7 lokale afdelinger har den i Sydjylland førertrøjen i skrivende stund. Her har 48,3 procent – næsten hvert andet medlem –  stemt om OK18. De øvrige afdelinger følger dog godt med. Ingen er under 36 procent efter første afstemningsdøgn.

Fortsætter medlemmerne med at stemme med samme flid som i urafstemningens første døgn, er der udsigt til at slå alle tidligere rekorder på området. I nyere tid var urafstemningen i 1999 den, der fik flest medlemmer i gang med at sætte kryds. Dengang deltog 60 procent. Mindst var interessen i 2011, hvor kun 35 procent havde lyst til at markere deres holdning til en overenskomst, som ikke gav nogen generel lønstigning det første år, fordi de statsansatte forinden var kommet foran og derfor skyldte i reguleringsordningen. I andet år af den 2-årige overenskomst faldt der en lønstigning til alle på 1,67 procent.

Ved de seneste 6 urafstemninger har gennemsnitligt 80,45 procent godkendt de forhandlede forlig med deres JA.

OK-afstemninger 1999-2015

År  Stemme-pct. Ja-pct.  Nej-pct. 
1999  59,98   81,85  17,25
 2002  51,67  82,41  16,73
 2005  42,68  76,39  22,68
 2008  51,10  77,47  22,06
 2011  34,84  77,00  22,37
2013  Forlig ophævet til lov
Ingen afstemning 
 2015  52,20  87,60 8,70