"Det er rart at sikre noget mere fritid," siger tillidsrepræsentant i Matas Anja Conradsen, som har været med til sikre loft på antallet af aftenvagter i Matas.
Foto: Hung Tien Vu

Før i tiden var der ikke noget loft på, hvor mange aftenvagter materialist Anja Conradsen måtte arbejde. Men det er der nu, og det er bare en af de ting, hun som tillidsrepræsentant sammen med HK Handel har været med til at få skrevet ind i sin – og sine kollegers – kontrakter, så de følger overenskomsten.

Gør en forskel for dine kolleger i Matas

Som tillidsrepræsentant får du indflydelse på din arbejdsplads og samarbejder med kollegerne og ledelsen i mange forskellige situationer. Samtidig har du altid HK Handel ryggen, så du aldrig står alene. Du får selvfølgelig også en god ballast bl.a. i form af en grunduddannelse og valgfrie videreuddannelser. Udover at gøre en forskel for dine kolleger, oplever mange tillidsrepræsentanter også at udvikle sig personligt, som fx Anja Conradsen fortæller om i artiklen. 

Og det har været en kæmpe sejr for Anja Conradsen:

- Det er da mega fedt. Vi arbejder i et center med lange åbningstider, så mange af os ser i forvejen ikke vores familier så meget, som vi ellers kunne, så det er rart at sikre noget mere fritid, siger hun.

Startede med et møde med eleven

Hun blev tillidsrepræsentant i sommeren 2016. En elev, der havde problemer, bad hende om at tage med til et møde i deres lokale HK Handel-afdeling. Her spottede en medarbejder i HK, at Anja var en person, der turde gå forrest og havde gennemslagskraft, og hun blev derfor spurgt, om hun havde lyst til at blive tillidsrepræsentant. Det havde hun – og derefter kom hun hurtigt på kursus i HK Handel, hvor hun fik den viden, hun havde brug for.

- Ingen i butikken anede noget om de overenskomstmæssige ting, før jeg kom på kursus i HK Handel og fik den viden, fortæller Anja Conradsen, som derfor nu også får tilsendt sine kollegers arbejdsplaner.

- Jeg tjekker arbejdsplanerne for at se, om der er fejl. Og jeg har oprettet en lukket facebookgruppe, hvor jeg skriver: Husk nu at sende jeres arbejdsplaner til mig. I gruppen kan jeg også informere alle på en gang om andre ting, fortæller Anja Conradsen, som også har sagt til sine kolleger, at de altid kan ringe. Også uden for arbejdstiden.

Det gavner ikke kun dig selv, men også sammenholdet i butikken.
- Anja Conradsen, Tillidsrepræsentant i Matas

Både chefen og kollegerne efterspørger tillidsrepræsentanten

Det kan blandt andet være elever, der ringer og spørger, om de er forpligtet til at tage til de arrangementer, der ligger uden for arbejdstiden. Arrangementer, hvor de for eksempel får en goodie bag for at møde op, men ingen løn.

 

- Og der kan jeg jo sige til dem, at når de ikke får løn for det, så er det helt frivilligt.

Det er Anja Conradsens helt klare indtryk, at hendes kolleger er glade for det arbejde, hun laver som tillidsrepræsentant:

- De er glade for, at jeg går forrest og hjælper dem og viser, at det er okay at være uenig. De beder mig også tit om at gå med til chefen, hvis der er et møde for eksempel.

Anja Conradsens chef efterspørger også, at hun deltager som tillidsrepræsentant.

- Min chef inddrager mig meget, hvis der for eksempel skal holdes en samtale med en, der har været problemer med. Når der er personalemøder, siger hun også, at hun meget gerne vil have mig med. 

Alt i alt har det kun været positivt for Anja Conradsen at blive tillidsrepræsentant:

- Jeg er blevet stærkere i troen på mig selv og har lært, at man bare skal kæmpe videre. Før var jeg sådan en, der ikke turde sige noget, for tænk nu, hvis jeg blev fyret. Nu siger jeg bare, hvad der passer mig. Jeg kæmper jo for det rigtige – det er jo ikke mig, der er noget galt med. Det har også hjulpet mine kolleger til, at de tør sige deres mening nu, hvis der er noget, de er utilfredse med, siger hun.

Hun anbefaler ”helt klart” andre materialister at blive tillidsrepræsentanter: 
- Det gavner ikke kun dig selv, men også sammenholdet i butikken.
 

Sagen har haft betydning for Matas-ansatte i hele landet

Det er ikke bare Anja og hendes nærmeste kolleger, som har fået ændret deres kontrakter. Matas har nu også på landsplan ændret deres nye standardkontrakter. Nu skal medarbejderen og en leder ved en individuel forhandling aftale, hvor mange hverdage om ugen, man kan risikere at skulle arbejde efter 17.45. Drøftelserne sker på baggrund af medarbejderen og virksomhedens behov.

 

Desuden har Matas’ ledelse også på baggrund af sagen gennemgået reglerne med butikscheferne.

Godt at vide om arbejdstidsreglerne

Du kan ikke pålægges at arbejde mere end to lange aftener efter klokken 17.45 og ikke mere end hver anden lørdag efter klokken 14.15. Du kan godt aftale med din arbejdsgiver, at du arbejder flere lange aftener, men du kan altså ikke pålægges det.
 
Antallet af friweekender afhænger af, om din arbejdsplads er en såkaldt søndagsåben eller søndagslukket butik – spørg i din lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl.
 
Hvis du arbejder i en søndagslukket butik, har du ret til otte friweekender i løbet af en 16-ugers arbejdsplan. Ønsker din arbejdsgiver, at du skal arbejde flere weekender, skal I skriftligt aftale det – herunder også, hvilken betaling du skal have for det.
 
Hvis du arbejder i en søndagsåben butik, kan du ikke være sikker på at få otte friweekender i løbet af en 16-ugers arbejdsplan. Din arbejdsgiver kan nemlig fravige reglerne for at få butikken til at fungere, men det skal være rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Du kan altid spørge din lokale HK-afdeling, om det er rimeligt, at du ikke kan få otte friweekender på 16 uger.
 
Husk, i søndagsåbne butikker står det i overenskomsten, hvad du skal have i ekstra betaling, hvis du arbejder mere end otte søndage på 16 uger.
 
I ugen op til jul og 14 udsalgsdage om året kan reglerne fraviges.
 
Læs mere om dine arbejdstidsregler her: