Illustration: Tone Thoresen/Koalitionen

Mens medarbejderne i få af kæden Normals butikker kan nyde ordnede forhold, er realiteten en anden for langt de fleste medarbejdere i Normal-butikkerne. De går glip af fem feriefridage, fritvalgsordning, løn på barnets første sygedag, løn under barsel, pension og meget mere. For mens det er normalt at have overenskomst, er det ikke normalt at have overenskomst i butikskæden Normal.

Det vil HK Handel gerne lave om på. Derfor arbejder HK Handel netop nu på at skaffe overenskomster til flere medarbejdere i Normal.

- En overenskomst sikrer ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår, siger HK Handels faglige chef, Kim Jensen.
-Vi kan se, at medarbejdere i Normal-butikker, der har overenskomst, har bedre arbejdsvilkår, end medarbejdere i Normal-butikker, der ikke har overenskomst. Derfor arbejder vi nu på at sikre alle i Normal samme vilkår, siger faglig chef Kim Jensen.

 

Sådan kan medarbejderne få bedre arbejdsforhold

Hvis mindst 50 procent af medarbejderne i en Normal-butik er medlem af HK Handel, kan HK Handel kræve overenskomst – og dermed sikre medarbejderne ordnede forhold.