Sagen om salget af dele af Statens Serum Institut og statsrevisorernes efterfølgende kritik af forløbet er nu blevet til en principiel sag på højeste politiske niveau.

Normalt tager en minister det høfligt til efterretning - og giver måske endda en beklagelse - når statens vagthunde i Rigsrevisionen og statsrevisorerne fremsætter kritik.

Men i sagen om salget af statens vaccineproduktion har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) erklæret sig markant uenig i kritikken, som hun finder både "uproportional og på flere stræk uberettiget".

Det får dog ikke statsrevisorerne til at bøje af. På et møde onsdag besluttede de at fastholde kritikken af, at Sundheds- og Ældreministeriets langsomme gennemførsel af salget medførte et stort provenu- og driftstab for staten. Det skriver DR.

- Vi er godt bekendt med, at de har en tendens til at prøve at nedtone kritikken, men ligefrem komme med en åben krigserklæring, det har jeg ikke mødt tidligere i mine snart 27 år som statsrevisor, så det er ganske, ganske usædvanligt, siger statsrevisorernes formand Peder Larsen til DR.

- Meget tyder jo på, at ikke bare sundhedsministeren, men også finansministeren og for så vidt også statsministeren står bag, at rigsrevisionen og statsrevisorerne skal bankes på plads. Jeg tror gerne, de havde set, at vi havde overgivet os og pakket sammen, men det er ikke tilfældet.

Statsrevisorerne overvejer at gå til Folketinget

Statsrevisorerne drøfter nu, om de skal bringe sagen videre til Folketingets Præsidium eller Finansudvalget.

- Det her indebærer jo i realiteten forsøg på svækkelse af den parlamentariske kontrol – og jeg synes jo umiddelbart, at det må være svært for Folketinget at acceptere, at man indskrænker den parlamentariske kontrol, siger Peder Larsen.

Læs hele historien på dr.dk: Statens vagthund: Regeringen forsøger at banke os på plads med åben krigserklæring

Det skriver statsrevisorerne

Af sagen kan man dog lære, at når staten afhænder aktiver, bør salgsprocesser planlægges og gennemføres effektivt og ikke trække i langdrag som i dette tilfælde. Forløbet strakte sig over 4 år, hvoraf forberedelses- og salgsprocessen tog 2½ år, på trods af at Sundheds- og Ældreministeriet lagde vægt på, at processen skulle foregå hurtigt. Statsrevisorerne finder således fortsat, at der er grundlag for at kritisere Sundheds- og Ældreministeriets langsommelige gennemførsel af salget, som medførte og et stort provenu- og driftstab for staten.