Jette Stefansen er 45 år og tiltrådte stillingen som uddannelsesleder for UCH Business i marts 2017.

 

Inden var hun ansvarlig for praktikområdet – det vil sige, at hun stod for registreringen og sagsbehandling på området og vejledning af elever og virksomheder inden for kontor, handel og butik.

 

Jette Stefansen blev udlært i 1993 som kontor allround på den daværende Holstebro Handelsskole, der nu er en del af UCH. 

 

- Det var ikke kutyme, at elever blev ansat, når de var udlært, men der blev en stilling ledig på praktikpladsområdet, som jeg søgte og fik, fortæller hun. 

 

Som ansvarlig for praktikområdet deltog Jette Stefansen i erfa-møder med andre skoler, og med var også konsulenter tilknyttet Undervisningsministeriet. Da én af konsulenterne stoppede i 1998, søgte Jette stillingen og blev ansat på halv tid som konsulent sideløbende med sit normale job. 

 

De sidste otte år, inden hun blev uddannelsesleder på UCH, var hun frikøbt fra skolen i tre femtedel tid af Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet. Hendes opgave var at vejlede erhvervsskoler i hele Jylland i tolkning af bekendtgørelser og registrering samt at være en slags sparringspartner og skolernes talerør over for både styrelsen og Undervisningsministeriet.

 

Jette Stefansen

- At springe til noget nyt handler meget om at turde men også at vise noget initiativ. Hver gang, jeg er sprunget til nyt, har jeg som sindig jyde tænkt meget over det: Tør jeg nu, kan jeg nu, fortæller Jette Stefansen.

 

Tør jeg - kan jeg?

- Jeg havde ikke tænkt jobbet som uddannelsesleder som en mulighed. Men da den tidligere uddannelsesleder fik nyt job, spurgte uddannelseschefen, om det var noget for mig, og det endte med, at jeg blev konstitueret i syv måneder for at prøve jobbet af. Da stillingen så blev slået op, søgte jeg den og fik den, beretter hun.
 
- At springe til noget nyt handler meget om at turde men også at vise noget initiativ. Hver gang, jeg er sprunget til nyt, har jeg som sindig jyde tænkt meget over det: Tør jeg nu, kan jeg nu? 
 
- Men det, at andre har troet på det, har været med til, at jeg også har. Det er vigtigt at have et godt bagland både privat men også arbejdsmæssigt. At der er nogle, der tror på én og støtter én. Og så skal man være villig til at komme ud, hvor vandet er lidt dybt, og se det som nogle gode udfordringer, siger hun.

 

Fra specialist til generalist

- Som kontoransat har jeg været specialist på et område, hvor jeg har vidst rigtig meget, og det samme var tilfældet som konsulent. Som uddannelsesleder er jeg gået til at være mere generalist og skulle vide noget om alting. Og jeg har skullet arbejde med mig selv og også skullet gå på kompromis med mig selv nogle gange. 
 
- Jeg tror, at det er typisk for HK’ere gerne at ville være dem, der ved al ting om noget. I jobbet som uddannelsesleder må jeg acceptere, at jeg ikke ved alting – især ikke om den pædagogiske del. Der er jeg heldigvis godt hjulpet af underviserne og den pædagogiske procesleder, forklarer hun.

 

Hele tiden udvikling

Jette Stefansen synes, at det har været meget givende at skifte job, selv om det delvist er sket inden for samme organisation.

 

- Det handler om, at man ikke skal gro fast, så opgaverne bliver for meget rutine. At der hele tiden skal være noget udvikling i det, man laver. Det bedste ved at skifte job har været udviklingen og læringen i det. Du starter med at være nervøs og tænke: Kan jeg nu det her. Men du modnes og oplever, at det kan du godt. 
 
- Sidste år i juni skulle jeg for første gang holde dimissionstale for EUD og EUX eleverne og havde virkelig sommerfugle i maven. I januar i år var det bedre, og til juni, når nye hold er færdige, bliver det sikkert endnu bedre. Det handler om de små sejre, hvor man kan sige, at nu har man lige lidt mere ro i maven, fortæller hun.

 

I øjeblikket er Jette Stefansen sideløbende med jobbet i gang med en akademiuddannelse inden for ledelse. Hun startede på AMU-niveau og er gået videre. 

 

- Det at få sat ord og teorier på det, du arbejder med, er rigtigt godt. Du får nye perspektiver på, og der er nogle ting, som falder på plads i forhold til det, man går og gør, siger hun.

 

Næste mål for Jette Stefansen er en diplomuddannelse i ledelse.

 

Overvejer du det næste skridt i dit arbejdsliv? Få nye vinkler her 

 

Du kan også kontakte HK’s karrierevejleder Hanne Lund-Nielsen for sparring. Du finder mere info på hk.dk/karrieresnak, hvor du kan booke tid til en karrieresamtale.

 

Du kan også kontakte HK’s karrieretelefon, hvor HK’s vejledere sidder klar hverdage fra kl. 13.00-16.00. Her kan du blandt andet få sparring på CV og ansøgning. 
 
Artiklen er opdateret 28. maj 2018