Fredericia føjer sig nu til de kommuner, som har valgt at prioritere at ansætte en decideret gældsrådgiver.

Mange andre kommuner har valgt en model, hvor de samarbejder med eksterne gældsrådgivere, fx den sociale retshjælp, boligforeninger o.l. 

Men Fredericia har altså valgt også at have opgaven in-house.

Med ansættelsen af en økonomisk rådgiver vil borgere af egen drift eller med henvisning fra andre afdelinger i kommunen kunne få hjælpe til at få overblik over deres udgifter og indtægter og få lagt et fornuftigt budget. 

Den økonomiske rådgiver vil samtidig kunne hjælpe med at lægge en plan for afvikling af gæld og indgåelse af aftaler med kreditorer.

I en rapport fra KORA lyder en af modellerne, som anbefales, at kommuner frem over skal stå for den økonomiske gældsrådgivning til borgere.