Folketinget er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på L 232.

Formålet med lovforslaget er at give kommunerne bedre muligheder for at tilbyde en helhedsorienteret plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer. 

Initiativet indeholder blandt andet forslag om, at der kan udarbejdes en helhedsorienteret plan, der omfatter indsatser og tilhørende planer på henholdsvis social-, integrations-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. 

Det er kommunen, deri givet fald skal vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt med en helhedsorienteret plan – som borgeren dog skal give samtykke til, da det indebærer deling af oplysninger om borgeren.

Fungerer ikke på hospitaler

I forbindelse med lovforslaget er rel="noopener noreferrer" den ansvarlige minister Sophie Løhde (V) blevet spurgt, om det ikke vil være relevant samtidig at indføre en koordinerende sagsbehandler.

Men det er ikke en god ide, lyder det fra ministeren.

- En fast kontaktperson giver ikke nødvendigvis et koordineret forløb. Eksempelvis har man afskaffet kontaktpersonordningen på hospitalerne, fordi erfaringerne viste, at ordningen ikke resulterede i den ønskede værdi for patienterne. Samtidig kan der være situationer, hvor borgeren får et godt og sammenhængende forløb gennem kontakt med fx to eller et team af sagsbehandlere. 

Tværgående funktioner kan placeres mange steder

Hun peger dog på, at regeringen og KL vil mødes i løbet af efteråret for at diskutere, hvordan der ad andre veje kan arbejdes for at minimere antallet af sagsbehandlere for den enkelte borger, således borgere oplever et koordineret forløb uden et hav af skiftende sagsbehandlere. 

- Samtidig er et centralt element i lovforslaget, at kommunerne får  mulighed for at indrette det tværgående arbejde med borgeren, så  jobcenterets opgavevaretagelse kan placeres i en anden enhed i kommunen. 

Lov 232 træder i kraft den juli 2018.