Christian Nielsen
- Vi i SAM er kommet i konkurrence med de andre lokale, statslige arbejdspladser om arbejdskraften. Kombineret med den faldende ledighed stiller det lønmodtagerne bedre, ” siger kontorchef Christian Nielsen

Job i staten i Nordjylland er til en vis grad blevet sælgers marked. Sælger af arbejdskraften, forstås.  Arbejdsgiverne hungrer efter folk med de rette kvalifikationer, for der er masser af statslige stillinger og endnu flere på vej. Samtidig med, at meget få er flyttet med fra København til for eksempel Hjørring.

- Vi i SAM er kommet i konkurrence med de andre lokale statslige arbejdspladser om arbejdskraften. Kombineret med den faldende ledighed stiller det lønmodtagerne bedre, ” siger kontorchef Christian Nielsen, der er ansvarlig for lønområdet i Statens Administration (SAM) i Hjørring.

SAM flyttede fra den københavnske adresse Landgreven i nærheden af Kgs. Nytorv til Arsenalvej i Hjørring.

En flytning på 469 kilometer fra en adresse centralt placeret i København til en placering centralt i Vendsyssel var for meget for de fleste medarbejdere. Kun tre af 70 ansatte i SAM’s lønafdeling på Landgreven flyttede med, men to kom oprindeligt fra Nordjylland og flyttede dermed tilbage. Så der var kun tale om en enkelt reel udflytning i lønafdelingen, fortæller kontorchef Christian Nielsen. I hele SAM var der tale om en god håndfuld, der flyttede med.

Og det har givet udfordringer.

- For fire måneder siden var der færre ansøgere til lønafdelingen end i dag, og kvaliteten var dårligere. Indtil for nylig har vores oplevelse været, at jo flere vi tog ind, jo sværere blev det at finde kvalificerede ansøgere i næste runde, siger Christian Nielsen. - Men det seneste opslag gik rigtig godt, og der er allerede kommet gode ansøgere til det nuværende opslag.

Gensidig interesse i samarbejde

Her har HK Nordjylland spillet en rolle. For samarbejdet med fagforbundet er intensiveret de seneste måneder. Begge parter har en klar interesse i samarbejdet: HK, at skaffe medlemmerne job – eller hjælpe medlemmer i arbejde til et bedre job. Cheferne, at rekruttere de rette.

- Vi er nødt til at finde medarbejdere mange forskellige steder. Vi har behov for at gå ud – der er også brug for branding af SAM, erkender kontorchef Christian Nielsen.

Denne branding fandt blandt andet sted på et velbesøgt møde i Vejgårdhallen i Aalborg 16. april i år. 230 deltagere kunne møde de statslige chefer ansigt til ansigt og samtidig møde nordjyske uddannelsesinstitutioner, der fortalte om opkvalificerende kursustilbud.

- Det personlige møde, når folk søger job, betyder meget. Jeg kan f.eks. selv huske de mennesker, jeg talte med i Vejgårdhallen. Der er kommet fem-seks ansøgere fra dette arrangement, og så vidt jeg ved er der ansat mindst én i afdelingen Kunder og Kvalitet.  Jeg vil være lykkelig, hvis jeg kan få en eller to nye ansatte i Løn som resultat af mødet 16. april, siger Christian Nielsen.

- De nyansatte skal helst have lønerfaring – alternativt andre specielle kvalifikationer eller en speciel personlighed, der gør, at vi satser på at give dem lønviden. Og så satser vi meget på egne elever. Der findes ingen egentlig løn-uddannelse i Danmark, derfor må vi selv oplære. Dog har Aalborg Handelsskole oprettet 26-dages løn- og HR-kurser.

- Samarbejdet med HK fungerer rigtig godt. De ledige i landsdelen, som jeg mødte for halvandet år siden, var ikke nær så godt rustet som de HK-medlemmer, jeg mødte i Vejgårdhallen. Alt materialet om SAM blev revet væk.

Forstår HK SAM’s behov?

- Ja, HK har flyttet sig; og vi var meget overraskede over den overvældende interesse for mødet den 16.4. Mødet havde rigtig stor betydning, fordi kvaliteten af de jobsøgende var så god, og fordi der var kommet så mange.

Chef kan være bekymret for rekruttering i fremtiden

Og så er der igen det med sælgers marked.

HK’ere og andre, der ønsker at arbejde i staten, har på grund af udflytningerne fået mere at vælge imellem. Og det betyder også, at de mennesker, det har været så svært at rekruttere, sommetider forlader ”butikken” igen.

- Nogle vælger at skifte til en anden arbejdsplads i staten i Nordjylland – jeg har mistet to til henholdsvis Forsvarets Regnskabsstyrelse og Udbetaling Danmark, fortæller kontorchefen.

Er du nervøs for fremtiden m.h.t. rekruttering?

- Cirka 70-75 årsværk i alt i SAM skal flyttes fra Justitsministeriet formentlig i begyndelsen af 2019. Det kan godt give mig en bekymring lige nu, om vi til den tid kan finde så mange kvalificerede ansøgere.

Status for besættelse af job hos Statens Administration:

Inden for de seneste uger har SAM’s lønafdeling sendt syv ansættelseskontrakter ud til underskrift. Regnskabsafdelingen har sendt ca. 15 ansættelseskontrakter ud, det vil sige i alt ca. 22. Alle i lønafdelingen accepterede tilbuddet, og ifølge Christian Nielsen skete det samme i regnskabsafdelingen.  Der er tiltrædelse 1.6.2018 for alle.

En stilling i løn har ikke kunnet besættes, og derfor er der pt. opslag ude igen for at finde den sidste inden sommerferien med tiltrædelse 1.9.2018.

Afdelingen Kunder og Kvalitet under kontorchef Per Helmer Roos har lige nu lukket de sidste ansættelser vedrørende overflytning af ca. 20 stillinger fra Moderniseringsstyrelsen. De er besat af medarbejdere, der kommer fra Nordjylland.