HK’ere, læger, pædagoger og langt hovedparten af landets øvrige lønmodtagere bliver mere effektive på jobbet, når de prioriterer og insisterer på at holde pauser. Det konkluderer erhvervspsykolog Janne Skakon fra Københavns Universitet ifølge Ritzau.

Omvendt: Hvis ikke man tager løbende afbræk fra arbejdsopgaverne, daler koncentrationen, produktiviteten og kreativiteten, uden at man vinder mere tid.

- Vi skal have mulighed for at koble fra opgaver, som er kognitivt krævende, for at vende tilbage med fornyet kraft. Hjernen skal have mulighed for et hvil og for at restituere - også for at undgå stress, siger Janne Skakon.

Ansatte holder for få pauser


I HK Kommunal er næstformand, Mads Samsing, ikke i tvivl om, at erhvervspsykologen har fat i den lange ende.

- Der lyder jævnligt røster om, at HK’ere og andre offentligt ansatte holder for mange pauser. Men det er lige præcis det modsatte, der er tilfældet. De ansatte holder som hovedregel for få pauser, siger Mads Samsing.

Han henviser blandt andet til et stort forskningsprojekt om begrebet, ’Tidsmiljø’, som forskere fra Roskilde Universitet i 2014 gennemførte i samarbejde med HK Kommunal.

Sundhed og vidensdeling

På linje med Janne Skakons forskning viser projektet om Tidsmiljø, at de ansattes produktivitet bliver øget, des mere arbejdet bliver tilrettelagt med flydende arbejdsgange, inddragelse af de ansatte og tid til det væsentlige.

- Mellemrumstid mellem de forskellige opgaver og social tid er væsentlig for både sundhed og vidensdeling på arbejdet. Frem for at styre på minutter bør de offentlige ledere hellere skabe nogle rammer, hvor de ansatte reelt har tid og mulighed for overhovedet at løse deres arbejdsopgaver, lyder det fra HK Kommunals næstformand.

Ulige arbejdsopgaver

Det betyder ifølge Mads Samsing, at de ansatte i nogle tilfælde skal have mulighed for fordybelse og koncentration, mens arbejdsopgaver i andre tilfælde kan klares hurtigt.

- Omvendt har vi den usunde, uproduktive tid, hvor mangel på prioritering, for mange afbrydelser eller konstant brandslukning dominerer arbejdet, siger Mads Samsing, der håber på, at det igangværende arbejde i Ledelseskommissionen munder ud i, at de offentlige ledere får bedre muligheder for at lede på en mere tidssvarende måde.

Janne Skakons forskning peger i øvrigt på, at en pause på 10-15 minutter efter halvanden times arbejde er optimalt i forhold til at genvinde koncentrationen. Men en pause kan også bare være to minutter, hvor man kigger ud ad vinduet, mener Janne Skakon.

Artiklen er opdateret 30. maj 2018