Fra den 25. maj trådte den nye europæiske persondataforordning i kraft, der betyder, at persondata skal beskyttes bedre. Men en rundspørge fra DR Nyheder lavet i dagene op til ikrafttrædelsen viser, at mindst 40 kommuner er ikke klar til at løse opgaven.

86 kommuner har besvaret rundspørgen, og 41 kommuner oplyser, at de ikke er klar. Flere af dem begrunder det med, at de nye regler er komplekse, og at de danske myndigheder har været lang tid om at lave vejledninger, til hvordan kommunerne skal leve op til dem.

Endnu mange uklarheder

40 kommuner oplyser, at de er klar. Men flere af dem tilføjer, at de ikke tør love, at der ikke sker fejl, fordi kravene er så omfattende. Fem kommuner ved ikke, om de er klar. De resterende kommuner har ikke besvaret rundspørgen.

Varde er en af de kommuner, som endnu ikke lever op til de nye krav. Ifølge kommunaldirektør Mogens Pedersen vil det formentlig først ske om et halvt til et helt år, vurderer han over for DR Nyheder. Blandt andet mangler kommunen at få helt på plads, hvilke oplysninger kommunens forvaltninger må udveksle med hinanden. Kommunen skal også undersøge, om det er for let at bryde ind i skabe og skuffer på rådhuset, skolerne, plejehjemmene og andre kommunale instanser. Så spørgsmålet er, om de er sikre nok til opbevaring af fysiske data.

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven regulerer området for behandling af personoplysninger fra den 25. maj 2018. Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen bliver dermed ophævet, oplyser KL.

Ifølge KL bør man i kommunerne fokusere på 11 punkter:

1. Etablér en implementeringsorganisation

2. Brug årlige sikkerhedsmålinger og analyser

3. Udpeg en databeskyttelsesrådgiver

4. Informér medarbejderne om de nye regler

5. Indgå databehandleraftaler

6. Færdigudfyld fortegnelser, når de kommer fra KL

7. Tilret blanketter ift. nye oplysninger til borgerne

8. Implementér de nødvendige processer og arbejdsgange

9. Sørg for, at it-systemerne lever op til kravene

10. Implementér de nye sikkerhedskrav

11. Udarbejd evt. konsekvensanalyser

 

Artiklen er opdateret 31. maj 2018