Medarbejder i SAS er blevet fyret for kvik kommentar på Facebook.

Foto: Colourbox

På vej hjem fra en ferie skrev han på Facebook: ”Har købt 3 kartoner smøger. Og skal bruge en til at tage de 2 igennem tolden.” Chefen læste imidlertid med og tolkede det som en opfordring til kolleger med såkaldte havnekort, der giver særlig adgang i lufthavnen, til at hjælpe ham med at smugle cigaretter. Medlemmer fastholdt, at der udelukkende var tale om en joke.

De kvitterede med en bortvisning – en sanktion, hvor arbejdsgiveren uden varsel og løn i opsigelsesperioden ophæver ansættelsesforholdet.

Men det var der ikke grundlag for, slog Østre Landsret fast i en dom afsagt tidligere i dag. Retten fandt, at SAS havde ret til at afskedige ham på grund af opdateringen, fordi det var en misligholdelse af sit ansættelsesforhold. Men ikke så grov en misligholdelse, at det var berettiget at bortvise ham. Dermed skal den tidligere medarbejder fortsat have udbetalt løn i opsigelsesperioden.

Dommen er en modering af en dom afsagt i Københavns Byret fra sommeren 2017, hvor man mente, at arbejdsgiveren hverken havde ret til at afskedige og bortvise ham – men mente, at en advarsel havde været den passende sanktion. Hvorfor han ud over løn i opsigelsesperioden blev tilkendt en godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

Alligevel ser Michael Møllegaard Jessen, der er advokat i HK og har ført sagen for HK/Privats medlem, afgørelsen som en vigtig sejr.

- Var det dumt at skrive? Ja. Det syntes medarbejderen jo også selv. Derfor slettede han den også så snart, han blev bekendt med, at opslaget blev misforstået. Men bortvisninger er altså forbeholdt det allergroveste, som hvis du truer din chef, stjæler af kassen eller er åbenlyst ulydig. Det eneste medarbejderen – som var helt uplettet og tidligere kun havde modtaget ros for sit arbejde – overtrådte var sin sunde fornuft, siger Michael Møllegaard Jessen.

- Det her er måske ikke en vigtig principiel juridisk sag, men det er en hverdagsvigtig sag for mange mennesker. Vi har alle en mening om alt muligt i tilværelsen, også om vores arbejde, og også udtrykt med humor. Selvfølgelig skal du være varsom med, hvad du skriver på Facebook, men med dommen her har vi også bevaret den sunde fornuft.

Vibeke Ansbjerg, der er faglig sekretær i HK/Privat og ligeledes har været involveret i sagen, er enig.

- Jeg synes, at den her sag er blevet kørt alt for hårdt fra SAS’s side. Den burde være blevet løst ved, at man havde taget en snak med medarbejderen. Hvis man virkelig troede, at han seriøst ville smugle, kan det undre, at de ikke hev fat i ham i det øjeblik, han landede. For der havde de kendskab til opdateringen, og vores medlem havde allerede slettet den. Jeg har selvfølgelig respekt for rettens afgørelse, men rent fagligt er min vurdering fortsat, at det ikke er mere groft, end at det burde have udløst en advarsel, siger Vibeke Ansbjerg.

- En af konklusionerne må også være, at du ikke kan skrive det samme på Facebook, som du kan sige i et kontormiljø. Man skal være opmærksom på, at det også kan læses af andre, end dem man måske tiltænker det.