Ledigheden faldt igen i april. Kun 300 flere end da der var allerfærrest.

Der bliver fortsat færre arbejdsløse i Danmark. Fra marts til april faldt bruttoledigheden med 1.300 til 110.300 personer, opgjort i fuldtidsstillinger. Ledigheden er dermed næsten tilbage på det hidtil laveste niveau på 110.000 fra februar, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint og er nu 4,0 pct. af arbejdsstyrken.

Største fald for unge og ældre

Aldersmæssigt er det de yngste og de ældste, der tegner sig for det største fald i ledigheden.

Både for de 16-24-årige og for de 60-64-årige faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint. mens de øvrige fire aldersgrupper har uændret ledighedsprocent. De 16-24-årige har med 2,3 pct. fortsat den laveste ledighed, og det er også fortsat de 25-29-årige der har den højeste ledighed med 7,7 pct.

Artiklen er opdateret 31. maj 2018