Offentligt ansatte får mere ud af lønkronerne end forventet.

De priser, borgerne skal betale for deres varer og tjenesteydelser, vil i perioden 2018-2020 stige med 4,2 procent. Det vurderer landets førende økonomer, Vismændene, i deres netop udsendte halvårsrapport for dansk økonomi.

Større købekraft end forventet

Vismændenes forudsigelse betyder ifølge HK Kommunals økonom, Caspar Holm Andersen, at HK’ere og de øvrige offentligt ansatte kan se frem til en fremgang i købekraften, der er større end hidtil antaget, i overenskomstperioden 2018-2020.

- De generelle lønstigninger på godt 6,8 procent, alle som minimum er sikret i OK18, giver på baggrund af de forventede prisstigninger en mærkbar fremgang i reallønnen – eller købekraften - på mindst 2,6 procent i overenskomstperioden, forklarer Caspar Holm Andersen og fortsætter:

- Det betyder, at vi i HK Kommunal nu opjusterer vores forventninger til reallønsfremgangen fra de 1,75 procent, vi hidtil har opereret med.

Fremgang efter års stilstand

Økonomen peger på, at mange HK’ere vil opleve en endnu større reallønsfremgang, når man medregner de forbedringer i løn og pensioner, HK Kommunal som selvstændig organisation har forhandlet sig frem til. Dertil kommer de lokale løntillæg, der ifølge Caspar Holm Andersen betyder mere, end mange regner med.

- Fremgangen i reallønnen afløser mange års stilstand på lønområdet og vil utvivlsomt kunne mærkes på den enkelte HK’ers husholdningsbudget, lyder det fra Caspar Holm Andersen.

Plads til tidssvarende velfærd

Pæne vækstrater, stigende beskæftigelse og særdeles sunde offentlige finanser, der er overholdbare med 20 milliarder kroner, er blandt andre af de vurderinger, der indgår i Vismændenes rapport.

- De stærke offentlige finanser betyder, at der er plads til en realvækst i den offentlige service, som overstiger det som regeringen planlægger – og som ikke engang rækker til demografien. Der er brug for en realvækst på 0,7 procent om året, hvis den offentlige service bare skal holde trit med udgiftspresset fra flere ældre og småbørn de kommende år, men det er ikke regeringens prioritet, fastslår HK Kommunals økonom.

Artiklen er opdateret 31. maj 2018

DU ER SIKRET MED OVERENSKOMSTER

Overenskomster (OK) er aftaler om løn- og arbejdsvilkår – og arbejder du på en arbejdsplads med OK, så forhandler vi for dig. Vi arbejder desuden hele tiden for at sikre alle medlemmer en overenskomst. Vi er eksperter på området, og derfor kan du altid få vejledning om, hvilke bestemmelser der gælder for dig. I nogle overenskomster er det muligt, at den enkelte arbejdsgiver og de ansatte kan forhandle lokalt. Hvis det gælder for dig, så vejleder vi dig i, hvordan du bedst gennemfører den slags forhandlinger.