Studerende med skolebøger og computer

- Som udgangspunkt er vi i HK Sjælland glade for, at ministeren er klar over, at uddannelse er vejen frem på arbejdsmarkedet, uanset om man er arbejdsløs eller et ungt menneske, der skal klædes på til et langt arbejdsliv, siger Estrid Husen, formand for HK Sjælland, og fortsætter:

- Når det så er sagt, så forstår jeg ikke, hvordan dette forslag harmonerer med regeringens ønske om at spare lediges ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller finanslovens målsætning om at spare 4,2 mia. kr. på uddannelsesområdet frem til 2021. Besparelsen svarer alene til 6.000 kr. pr. gymnasieelev og 4.000 pr. elev på erhvervsskolerne, og her risikerer vi at tabe en ny generation i et nådesløs kontanthjælpsnet, hvis vi ikke sætter massivt ind og støtter de unge, så de kommer i uddannelse og beskæftigelse. Derfor er det meget problematisk med de fortsatte besparelser på uddannelsesområdet, som sætter skolernes økonomi under voldsomt pres. Specielt yderområderne kommer til at lide under det, og det vil blive et alvorligt problem for Region Sjælland.

Uddannelse er fundamentet for vores samfund

Hun mener ikke, det kan understreges nok, hvor vigtigt uddannelsesområdet er; både for unge og voksne. Hvis vi ikke formår at uddanne og ruste vores generationer til det nuværende og kommende arbejdsmarked, så står vi med ingenting, når fremtiden melder sin ankomst. Uddannelse er ikke det rigtige sted at spare – tværtimod. Der er behov for at løfte, støtte og opkvalificere de arbejdsløse, der ikke skal piskes yderligere i et allerede hårdt regelsæt, hvor de ofte tvinges til at sende ansøgninger til jobs, de ikke ønsker, blot fordi det er et lovkrav.

Der skal være konsistens og fornuft!

Der er behov for, at de unge understøttes, imødekommes og hjælpes, så frafaldet på især erhvervsuddannelserne bliver mindre og optagelsen større.

- De unge skal have hjælp og støtte, og det skal de ledige også. Vi tror ikke på, at nogle ønsker at være arbejdsløse, og derfor skal regeringen hellere fokusere på at hjælpe ledige på et omskifteligt arbejdsmarked, hvor periodisk ledighed desuden ligner en præmis for fremtidens arbejdsmarked.

- Det koster ressourcer at opkvalificere ledige og fjerne besparelserne på uddannelsesområdet – ja, men det er også hele samfundets fremtidige ressource, der ligger her, og den tjener langt mere, end den koster, lyder det til slut fra Estrid Husen.