Det er en tilfreds Annette Godsvig Laursen, formand for HK Stat Sydjylland, som gør status over urafstemningen om den offentlige overenskomst, OK18, der sluttede torsdag middag. 82,7 % af HK Sydjyllands medlemmer stemte, hvor den landsdækkende deltagelse var 77,6 %.

- Jeg er så glad for, at medlemmerne har kvitteret for det hårde arbejde, som vores forhandlere har gjort i mange uger op til afstemningen, siger Annette Godsvig Laursen.

I avisen.dk kalder arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, professor Henning Jørgensen, den høje stemmeprocent i HK Stat for helt vildt imponerende.

- Det er nogle af de allerhøjeste stemmeprocenter, som vi har set ved urafstemninger om overenskomster i dansk fagbevægelse nogensinde siger han til mediet.

- Solidariteten er tilbage blandt danske lønmodtagere. Det kollektive og at stå sammen for at få bedre løn- og arbejdsvilkår er blevet vækket for alvor i forbindelse med overenskomstfornyelsen i år, tilføjer Henning Jørgensen.

Under afstemningen besøgte HK Stat Sydjylland så mange arbejdspladser som muligt, for at minde medlemmerne om muligheden for at stemme. Her er det Annette Godsvig Laursen og faglig konsulent Erik Christiansen, som møder morgenfriske medarbejdere på Arbejdstilsynets afdeling i Kolding

Der har siden 1999 været seks urafstemninger på det statslige område i HK, og ingen af dem har nået op på 60% i deltagelse på landsplan. Der er altså tale om et markant spring opad, og det tilskriver Annette Godsvig Laursen den meget offentlige og til tider skarpe debat mellem parterne.

- I forvejen var forholdet mellem Moderniseringsstyrelsen og medarbejderne anspændt efter en række ensidige tiltag fra arbejdsgiverside mod de ansatte, og forhandlingerne gik i gang præget af mistro. I den sidste del af forløbet har vi jo alle sammen kunnet følge med udefra, når de holdt maratonmøder i Forligsinstitutionen for at finde et fælles grundlag med en modvillig Sophie Løhde. Det var svært at få en konstruktiv dialog med Innovationsministeren, men det lykkedes, ikke mindst takket være den kæmpe opbakning de havde ved, at vi alle stod skulder ved skulder. Sammenholdet på tværs i fagbevægelsen har betydet enormt meget, siger formanden.

Stemmeprocenten nåede 100 på Landbrugsstyrelsen i Tønder. Et af midlerne var en lokal konkurrence om mundgodt, som blev vundet af Carsten Andersen og Mona Tranekjer

Annette Godsvig Laursen ser den store deltagelse i urafstemningen som et udtryk for opbakning til den danske model, hvor løn og arbejdsvilkår aftales mellem parterne og ikke bestemmes ved lov. Og Henning Jørgensen er enig. I artiklen på avisen.dk siger han:

 - For fagbevægelsen er det en kæmpe sejr, for det sikrer legitimitet politisk og hos arbejdsgiverne. Folk har taget stilling, og det er positivt for fagforeningerne, at deres medlemmer deltager så aktivt og bakker op ved at stemme.

Stemmeprocenten er blevet offentliggjort løbende for at anspore medlemmerne til at deltage. Om de har stemt ja eller nej til OK18 bliver først kendt den 4. juni, samtidig med offentliggørelsen af resultatet på de kommunale og regionale områder.