Innovationsminister Sophie Løhde

Bag Finansministeriets tykke mure forhandler innovationsminister Sophie Løhde, KL og Danske Regioner i disse dage næste års økonomiske rammer for staten, kommunerne og regionerne.

Med udsigten til storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked kom der i sidste øjeblik en aftale på plads om OK18. Nu gælder det i stedet de økonomiske rammeaftaler for staten, kommunerne og de danske regioner.

For bordenden sidder Innovationsminister Sophie Løhde og Finansministeriet. Med et tiltag, der skal frigøre flere ressourcer i den offentlige sektor, fortæller Sophie Løhde til Berlingske, at hun vil opsætte et nationalt måltal for sygefraværet blandt de offentligt ansatte. Dog vil hun ikke komme med et konkret bud på, hvor meget det skal ned, og hvilken grad af sygefravær der er 'rimeligt' i den offentlige sektor.

- Jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort potentiale til at få nedbragt sygefraværet i den offentlige sektor. Det vil både forbedre trivslen og frigøre ressourcer, som vi kan bruge til at løfte vores kernevelfærd. Men nok så vigtigt vil det gavne den enkelte medarbejder, siger Sophie Løhde til avisen.

Ifølge Moderniseringsstyrelsen og kommunernes- og regionernes løndatakontor var de gennemsnitlige antal sygedage i kommunerne og regionerne på henholdsvis 11,7 og 10,7 dage om året i 2017. På de statslige arbejdspladser var tallet 7,8, mens de privatansatte i gennemsnit havde 7 sygedage om året i 2015.

HK Stat: Det er dobbeltmoralsk

Næstformand i HK Stat Peter Raben vil gerne nedbringe sygefraværet, da det er i alles interesse. Men samtidig kalder han Sophie Løhdes forslag dobbeltmoralsk, og mener, at problemets kerne er det høje arbejdspres på de offentlige arbejdspladser.

- Staten har ikke det højeste sygefravær. Men det ændrer ikke på, at de forhold, som politikerne har skabt for medarbejderne i det offentlige, er for dårlige. Vi kan se, at mange går ned med stress, fordi der er et stort arbejdspres. Derfor virker forslaget en smule dobbeltmoralsk.

- Hovedproblemet er, at man som offentligt ansat er meget presset for tiden. Det gør, at flere bliver stressramte eller er syge i længere tid. Når man vender tilbage, halter med at hjælpe dem tilbage, og så går de ned med stress igen. Det ser vi desværre flere eksempler på, siger Peter Raben.

Flere ressourcer er nødvendige

Mens Peter Rabens begejstring for Innovationsministerens måltal er til at overse, har han flere tiltag liggende i skuffen, som han mener kan forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet i det offentlige.

- Helt overordnet er det er op til politikerne at bevilge flere penge. Der har lige været fokus på omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet, men man burde fjerne det på alle områder. De 2 procent, der bliver skåret hvert år, gør at medarbejderne skal løbe hurtigere. Dermed kan man heller ikke give en ordentlig service til borgere og virksomheder. Og det giver et psykisk pres på medarbejderne, fordi de føler, de ikke gør deres arbejde godt nok.

Udover flere midler påpeger Peter Raben, at lederne ude på de enkelte arbejdspladser skal blive bedre til at forebygge og håndtere stress.

- På politisk plan i HK og LO arbejder vi efter et svensk forbillede, hvor lederne har et meget større ansvar for arbejdsmiljøet. De skal klædes på med forebyggelse og information om at håndtere det psykiske arbejdsmiljø, for det er derfra, meget af sygefraværet kan bremses. - I forbindelse med OK18 fik vi gennemført, at lederne får mulighed får frivilligt at tage en uddannelse i at håndtere stress på arbejdspladsen. Det så vi gerne, der blev arbejdet mere med.

KL: Måltal er unødvendigt

Ifølge DR er Sophie Løhdes forslag i høj grad motiveret af sygefraværet i det private på 7 dage om året. Peter Raben stiller sig uforstående overfor sammenligningen, da han mener, det er svært at sidestille de 2 sektorer.

- Det er ikke, fordi man som offentligt ansat ikke vil have færre sygedage end de privatansatte. Det er klart, at arbejder man indenfor pleje- eller sundhedssektoren, bliver du nemmere smittet med sygdom.

Den holdning deler formand for Kommunernes Landsforening (KL) Jacob Bundsgaard:

- 10 procent af kommunernes medarbejdere er ansat på særlige vilkår. De er mere skrøbelige i sagens natur og har flere sygedage. En anden forklaring er de arbejdsopgaver, der ligger i den offentlige sektor. Der er det medarbejdere, der har med mennesker at gøre. Rammer influenzaepidemien, er der større sandsynlighed for, at man bliver smittet som offentligt ansat, end hvis man privatansat, siger Jacob Bundsgaard til P1 Morgen.

I øvrigt kalder KL-formanden forslaget for unødvendigt, da han påpeger, at sygefravær allerede er et fokus ude i landets kommuner.

- Vi har det laveste antal sygedage i 5 år. De sidste 2 år er det faldet med en halv dag pr. medarbejder. Derfor er det unødvendigt med et måltal. Det vil bare skabe mere bureaukrati og administration.