Formanden for HK Stat Sydjylland, Annette Godsvig Laursen, er overvældet over den store opbakning, som medlemmerne har givet forhandlerne i urafstemningen om den offentlige overenskomst, OK18. Resultatet blev offentliggjort mandag middag og aftalen blev stemt hjem med 94% ja-stemmer. Valgdeltagelsen var den højeste i moderne tid: 82,7 % af HK Sydjyllands medlemmer stemte, og den landsdækkende deltagelse var 77,6 %.

- Først viste medlemmerne i HK Stat Sydjylland massiv opbakning til forhandlerne ved at levere den højeste stemmeprocent i sektoren. At den samlede afstemning nu viser et klokkeklart ja til den indgåede overenskomst signalerer endnu større opbakning til forhandlerne, siger Annette Godsvig Laursen.

 

Tillidsrepræsentanter fra HK Stat Sydjylland bliver orienteret af Annette Godsvig Laursen på et møde i marts om OK18

Forhandlingsforløbet har været svært, og parterne havde meget svært ved at finde hinanden. Forligsmand Mette Christensen var på overarbejde i Forligsinstitutionen under mange nattesæder, og imens bølgede debatten udenfor i den mest omdiskuterede, offentlige overenskomstforhandling, nogen kan huske.

- Det viser, at vi kan skabe resultater, når vi står sammen. Vi har oplevet et fantastisk sammenhold fra medlemmerne og de tillidsvalgte og helt op til chefforhandlerne. Der har været støttedemonstrationer lokalt og ved Forligsinstitutionen, masser af aktivitet på de sociale medier og livlig diskussion på arbejdspladserne og i medlemmernes private liv. Igen og igen har vi husket hinanden på, at vi står sammen, og det har mindet os alle om vores fællesskab.

Fanevagt ved Forligsinstitutionen

- Det, vi har lært i forbindelse med denne overenskomstforhandling, skal vi huske i tiden fremover. Det nytter noget med fælles fodslaw også på tværs af faggrupper, siger formanden.