Karina Skovgaard Jørgensen

Karina Skovgaard Jørgensen er ny sektorformand for HK Kommunal Midt. Hun glæder sig til at være synlig på medlemmernes vegne, sætte dagsordener og at sikre HK'ernes job fremover.

 
Da Pia Tørving efter 11 år i sektorformandsstolen blev valgt til afdelingsformand i HK Midt, skulle HK Kommunal Midt havde ny sektorformand. Det fik tre dygtige og kompetente kandidater til at melde deres interesse for posten. En af disse var Karina Skovgaard Jørgensen, der fik medlemmernes opbakning og mandat på en ekstraordinær generalforsamling:
 
   - Jeg vil gerne sige tak for tilliden til, at jeg kan løse den store og spændende opgave som sektorformand. Jeg tager min solide uddannelse og faglige baggrund med mig ind i på den politiske banehalvdel, der også er en del af jobbet. Her vil jeg være synlig på jeres vegne, være med til at sætte dagsordener og arbejde for at sikre, at fremtidens jobs også ligger i HK’ernes hænder, siger Karina Skovgaard Jørgensen, der kommer fra en funktion som fællestidsrepræsentantsuppleant på fuld tid på OUH:

Der er ingen tvivl om, at jeg generelt prioriterer arbejdsmiljøet meget højt. Vi skal både være glade, når vi går på arbejde – og når vi går hjem igen.

   - Der er ingen tvivl om, at jeg generelt prioriterer arbejdsmiljøet meget højt. Vi skal både være glade, når vi går på arbejde – og når vi går hjem igen. Vi skal også stå stærkt, når det gælder efter- og videreuddannelse for HK’erne i både kommuner og region, hvor vi også skal støtte op om vores tillidsrepræsentanters store og vigtige arbejde ude på arbejdspladserne.

 

Kort om Karina
Karina Skovgaard Jørgensen, 43 år og bosiddende i Odense. Kommer oprindeligt fra Nordjylland, men har boet de sidste 20 år i Odense. Gift, to børn. Uddannet lægesekretær på OUH i 2002. Under læretiden aktivt bestyrelsesmedlem i elevforeningen for Danske Lægesekretærer/HK. Arbejdede som lægesekretær i Hjerteafdelingen fra 2002-2008, blev ”headhuntet” til Øjenafdelingen i 2008, og blev valgt som lokal TR i 2012. Valgt som FTR-suppl. for 700 HK-medlemmer på OUH/Svendborg Sygehus i marts 2014. Næstformand i HK-Lægesekretærklubben siden 2014. De sidste 4 år også bestyrelsesmedlem i DL-regionsbestyrelsen i Region Syddanmark.