120 medlemmer var samlet for at fejre klubbens 85-års fødselsdag 28. maj

Medlemmerne strømmede til – stemningen var god, solen stod højt, og på bordene blev man mødt af et overflødighedshorn af lagkage og andre lækkerier. 120 medlemmer mødte op på dagen, og mens fødselsdagen blev fejret og kagen spist, overværede alle fremmødte generalforsamlingen med både beretning, valg af fællestillidsrepræsentant og OK18-orientering ved HK Sjælland.

- Når man ser tilbage på det Herrens år 2017, skulle man ikke tro, at det her kunne lade sig gøre i dag. Sådan indledte fællestillidsrepræsentanten Tine Grodal Thomsen sin beretning, da hun havde ringet forsamlingen til stilhed med den finpudsede klokke fra året 1933.

- Vi ved egentlig ikke, hvordan vi har overlevet, men vi ved, det især skyldes dig og dine kollegaer i Holbæk Kommune, fortsatte Tine, der var stolt og glad for det solide fremmøde og den fællesskabsånd, der fik HK Klubben til at bestå trods spareknivens nådesløse svang.

- Vi er blevet færre ansatte, og det har været hårdt at sige farvel. Omkring 100 HK’ere har vi måttet sige farvel til gennem både afskedigelser, frivillige aftrædelser, pension og nedgang i arbejdstid, fortalte FTR Tine Grodal Thomsen. Det har naturligt nok skabt endnu større travlhed for de tilbageværende kollegaer, som Tine også roste med stolthed for deres store hjælpsomhed overfor hinanden og den solidaritet, de viser hinanden.

Vi skal ikke nå grænsen

Ingen rose uden torne – Tine understregede også, at der er en grænse for, hvor længe vi kan holde til arbejdspresset, og her håber hun, politikerne vil tage ansvar for alle ansattes arbejdsmiljø.

- Presset er stort, og skønt Holbæk Kommune for to år siden lå i bunden af kommuner med udgifter til administration, hvilket vi stadig gør, så har Holbæk Kommune atter valgt at undersøge, hvor mange penge, der bruges til administration. Vi håber, at de erfarer, man ikke kan drive en stor kommune uden velkvalificerede HK’ere, der hver dag bidrager stort til at understøtte kommunens kerneopgaver, afsluttede Tine Grodal Thomsen, der også blev genvalgt på eftermiddagens generalforsamling.

Efter generalforsamlingen var der en kort orientering om OK18 ved HK Sjælland. Medlemmerne var generelt meget tilfredse med OK18, og hvis de ikke havde fået stemt endnu, havde de mulighed for det på aftenen, hvor der var sørget for en iPad, der kunne registrere deres stemme. HK Klubben i Holbæk Kommune kan være stolte over deres arrangement, og medlemmerne beviste, at der er et højt engagement og fællesskabsånd på arbejdspladsen.

Det blev et klart 'Ja' fra medlemmerne af HK Kommunal til den nye overenskomst – læs om resultatet her