Nye pasningsmuligheder for børn af forældre med skæve arbejdstider

Ny mulighed for tilskud til privat børnepasning løser ikke problemet for familier med skæve arbejdstider. Foto: Colourbox.


Forældre med skæve arbejdstider skal nu have mulighed for at få tilskud til en privat børnepasser. Det vedtog et bredt flertal i Folketinget i maj 2018.

HK Handels formand, Per Tønnesen, mener dog ikke, at den nye mulighed for tilskud til privat børnepasning løser udfordringen.
- I takt med, at man ophæver regulering af for eksempel butikkernes åbningstider, forhøjer pensionsalderen og i det hele taget har et stigende antal medarbejdere, der arbejder aften, nat og i weekenden, stiger behovet for børnepasning på andre tidspunkter end i hverdagene mellem klokken 7 og 17. Vi har en høj erhvervsfrekvens i Danmark, og det medfører en helt naturlig forventning om, at en kernevelfærdsydelse som børnepasning følger med samfundets øvrige udvikling, sagde Per Tønnesen, formand for HK Handel, og Simon Tøgern, formand for HK/Privat i 2017, da børne- og socialminister, Mai Mercado, fremlagde forliget ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’.
- Det er i høj grad Folketinget og lokale politikere, der har skabt rammerne for et 24/7-samfund. Så må man også politisk tage ansvar for passende børnepasning. Vi er skeptiske over for, at der lægges op til en løsning, hvor forældre selv overlades med ansvaret for at finde private pasningsløsninger.

Butiksansat: Vi har til tider svært ved at få det hele til at passe

Jane Andersen er mor til tre og arbejder i butik på Thyholm. Hun har 45 minutter til arbejde, møder ofte kl. 5.30 om morgenen, og både Jane og hendes mand har weekendarbejde.
- Vi har til tider svært ved at få det hele til at passe, specielt i weekenderne, og vi må nogle gange sige nej til opgaver på jobbet eller få familie og venner til at hjælpe os med at hente børnene. Det er rigtig træls, at vi jo skal betale en masse penge for at få børnene passet, mens vi er på job, samtidig med, at vi heller ikke kommer uden om at skulle belemre familie og venner, siger Jane Andersen.
- Jeg har da engang overvejet, om jeg skulle finde et job, der passer bedre til min familie, og hvor der ikke er så langt på job. Men når vi bor, som vi gør, er det ikke altid så nemt at finde nyt job, og det skal jo også være et job, hvor jeg føler, jeg kan udvikle mig både personligt og fagligt, siger Jane Andersen.

I en undersøgelse foretaget af HK Handel Nordjylland et år efter lukkelovens liberalisering i 2012 svarede over hver tredje af de adspurgte butiksansatte med børn, at der i ringe grad eller slet ikke findes kommunale tilbud om børnepasning, der passer deres behov. En undersøgelse af KORA fra 2017 viser da også, at der på landsplan kun findes 39 institutioner med pasningsmulighed efter kl. 18. Og efterspørgslen efter flere offentlige pasningstilbud med udvidede åbningstider er tilsvarende stort, viser tal fra LO. Mere end hver anden lønmodtager ville benytte sig af udvidede åbningstider i deres børns dagtilbud.