Inden sommeren officielt startede 1. juni, har 2018 allerede budt på flere sommerdage end hele 2017. Det betyder også glohede arbejdsdage, og selvom mange nyder varmen, kan dagen føles lang, når temperaturen indendørs kravler over de anbefalede 22 grader. 

5 retningslinjer om varme på jobbet

  • Der er ikke noget, der hedder varmefri. Uanset hvor varmt det bliver, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at give dig fri. 
  • Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen ligger på 20-22 grader ved stillesiddende/stillestående arbejde. Den må ikke overstige 25 grader - medmindre er er varmebølge. Er der det, må I acceptere, at temperaturen kan blive højere i en periode, men chefen skal sikre de ansatte bedst muligt mod ubehag og sundhedsfare. 
  • Bliver temperaturen høj som fx ved en varmebølge, bør I få lov til flere pauser udenfor eller i køligere rum, have lettere påklædning på og adgang til vand. 
  • I skal også tage hensyn til risikogrupper. Fx gravide, ældre og hjerte/lungesyge kolleger kan have brug for ekstra pauser eller at blive flyttet fra varme omgivelser. 
  • Får en kollega symptomer på for meget varme (fx svimmelhed, kvalme, hovedpine, synsforstyrrelser), skal han eller hun hjælpes til køligere omgivelser og gives rigeligt at drikke. Bliver man dårlig på sit arbejde, har man selvfølgelig ret til at melde sig syg, også når det skyldes varme.

Er der meget varmt, kan I selv forsøge at begrænse varmen ved fx at slukke lys, spots og andre varmekilder, afskærme for solen og holde døre og vinduer åbne, uden at I sidder i træk. Snak også med arbejdsmiljørepræsentanten om fx at justere ventilationssystemet. Og husk også den lette påklædning, gerne i bomuld - og masser af vand. 

Kilder: Arbejdstilsynet.dk og Merete Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK Handel

Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du arbejder et sted med 10 eller flere ansatte, skal I have en arbejdsmiljørepræsentant. Du kan tage fat i vedkommende, hvis du er i tvivl om, hvorvidt arbejdsmiljøet er godt nok, eller hvis du har spørgsmål. Du er også altid velkommen til at ringe til din lokale afdeling i HK Handel på tlf.: 7011 4545. 

 

Læs mere: Råd & Støtte - arbejdsmiljø

Hvad er en varmebølge?

Danmark er ramt af en varmebølge, når gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer er over 25 grader tre dage i træk. 
Ved en hedebølge skal temperaturen være over 28 grader tre dage i træk. 

I år blev vi ramt af den første varmebølge d. 31. maj kl. 15.

Kilder: dr.dk og dmi.dk