Bog til artikel
Fra 1. august 2018 kan du med midler fra den såkaldte omstillingsfond gå i gang med eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr på både korte og lange moduler med op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

- Du kan blive fritaget for deltagergebyret, uanset om du er ufaglært eller faglært - altså har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet akademiuddannelsen.  Det eneste kriterium, du derudover skal opfylde, er, at du skal være i beskæftigelse, siger Kristi Maire Rammo, som er uddannelsessekretær hos HK/Privat.

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021. Fonden råder over 65 millioner kroner pr. år i alle fire år.

Intet administrativt bøvl
Kristi Maire Rammo forklarer, at tilmeldingen - som vanligt - foregår på akademiernes hjemmeside www.audiplom.dk. Og når du tilmelder dig, skal du på tro og love klikke af, at du er i beskæftigelse, hvad dit højeste uddannelsesniveau er, og hvorvidt du har modtaget midler fra Omstillingsfonden i det indeværende år.

- Det bliver vildt nemt. For når du har tilmeldt dig og bekræftet, at du er i målgruppen, skal du ikke have penge op af lommen. Der skal altså ikke søges om penge nogen steder, siger Kristi Maire Rammo.
Et kort modul typisk koster mellem 2.000 og 5.000 kroner, mens et langt modul kan koste op til 10.000. Hvis du tager uddannelsen i arbejdstiden - efter aftale med arbejdsgiver - tager de korte moduler typisk fire til frem dage, mens de lange varer otte eller ni dage. Tager du uddannelsen som aftenundervisning i din fritid, skal du regne med dobbelt så mange aftener.

Tag så meget eller lidt, du lyster
Det står dig helt fri for, om du vil nøjes med et enkelt modul eller to, men du har mulighed for at tage næsten en fuld uddannelse over de fire år, ordningen gælder. Du kan nemlig søge moduler for op til 10.000 kroner hver år frem til 20121.

- Det er en helt unik mulighed - især for de HK’ere, som ikke er dækket af en overenskomst med kompetencefond. Det giver mulighed for videreudvikling og sporskifte, siger uddannelseskonsulent Kristi Maire Rammo.

Der er dog nogle adgangskrav, især til diplomuddannelserne (som er overbygningen på akademiuddannelserne), som du skal opfylde for at kunne komme ind på uddannelserne. Dem kan du læse mere om på www.ug.dk

Spørg os om dine muligheder for videreuddannelse

Du kan få hjælp og sparring hos HK’s Karrieretelefon hverdage kl. 13-16 på tlf. 33 30 44 60. Du kan også kontakte uddannelsessekretær hos HK/Privat Kristi Maire Rammo på 3330 4478 eller skriv til Kristi.Rammo@hk.dk.

HK/Privats anbefalinger til dig

Rigtig mange af HK/Privats medlemmer, blandt andre alle dem der laver administrativt arbejde, vil kunne bygge oven på deres kompetencer ved at tage moduler på en af de tre nedenstående akademiuddannelser. Der bliver nedsat deltagergebyr på modulerne på disse tre uddannelser fra efteråret. Det er også en del af trepartsaftalen mellem regeringen, fagforeningerne og arbejdsgiverne.

SÅDAN GØR DU LIGE NU

  • Overvej, hvad du vil. Orienter dig på ug.dk eller  www.audiplom.dk eller 
  • Tal med din chef om, hvorvidt du må tage uddannelsen i arbejdstiden.
  • Tal med dine kolleger om det - enten for at finde én at følges med eller for at afstemme forventninger til det praktiske i dit fravær.
  • Tilmeld dig fra 1. august på www.audiplom.dk og husk at udfylde 
Kilde: Uddannelsessekretær i HK/Privat Kristi Maire Rammo