Biblioteker rimer sædvanligvis på kulturhus og åbenhed, men det billede er ved at få nogle ridser.

En lang række episoder får nemlig flere af landets biblioteker til at indføre vagtordninger og andre foranstaltninger.

Eksemplerne er mange.

Fester, trusler og hærværk

I Rudersdal blev biblioteket brugt til at feste, ryge og drikke af unge, inden de skulle videre i byen.

En flok unge drenge har brugt bibliotekerne i Næstved som opholds- og- værested, hvor de har larmet, truet og skræmt de øvrige brugere væk, blandt andet ved drikke og ødelægge møbler, lamper og andet inventar.

I Frederiksværk har unge lømler forgiftet bibliotekets akvarier med algefjerner, så fiskene døde.

Den ubemandede tid er værst

En undersøgelse fra Kulturstyrelsen bekræfter, at niveauet af uro og konflikt er steget de seneste fem år.

Cirka halvdelen af alle bibliotekschefer oplever en stigning, og tre ud fire siger, at stigningen er sket i den tid, hvor bibliotekerne er uden opsyn.

Tendensen får nu mange af bibliotekerne til at hyre vagter og lignende foranstaltninger.

Video, vagter og aldersgrænser

I Næstved har man bevilget en halv million kroner til vagtordning og øget videoovervågning. I Stevns hyrer man et sikkerhedsfirma til at lave faste ronderinger.

Viborg, Haderslev, Ballerup og Aabenraa er også eksempler hvor man har skruet op for vagtordningen.

I Rudersdal indfører man en aldersgrænse på 16 år i den ubemandede tid.

Og i Frederiksværk har for en periode lukket biblioteket om aftenen.

 

Biblioteksansatte på Facebook

Vil du være med i et netværk?