Computerarbejde

Ombudsmanden har truffet afgørelse i to sager om ansattes ytringsfrihed på Facebook.  I begge tilfælde har den ansatte fået medhold - og arbejdsgiveren et rap over fingeren.

I en artikel udlægger Kammeradvokaten læringen af de to sager.

Og den lyder således:

  • Offentligt ansatte er ikke forpligtet til først at fremsætte kritik internt
  • Offentligt ansatte må således gerne ytre kritik på Facebook
  • Offentligt ansatte må på lige fod med andre borgere gerne udtrykke sig i skarpe og polemiske vendinger, når blot ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove
  • En offentligt ansats rolle som tillidsrepræsentant begrænser heller ikke den pågældendes ytringsfrihed

Forpligtigelsen om loyalitet misbruges

Henrik Gammelholm, juridisk konsulent i HK Kommunal oplever, at arbejdsgiverne i stadig højere grad forsøger at udvide decorum-begrebet og dermed gøre kritiske ytringer til et spørgsmål om loyalitet.

- Men det er et absolut no go. Loyalitetsforpligtigelsen skal ikke misbruges af arbejdsgiveren til at lukke munden på medarbejdere eller tillidsrepræsentanten. 

Lorteprogram!

Den ene sag drejede sig om en ansat i DR, der på Facebook havde skrevet om et program på DR: ”Jeg ser af princip aldrig [X]. Det er nemlig ikke første gang, at man præsenterer den mest nosseløse, uprofessionelle, kiksede omgang lorte ’journalistik’ i dansk fjernsyn. Ever!”

Han blev indkaldt til tjenstlig samtale og fik en påtænkt advarsel for kommentaren. DR mente, at kommentaren var i strid med den ansattes loyalitetspligt, fordi den ansatte var tillidsrepræsentant, og fordi DR mente, at kommentaren kunne fremstå som fremsat på vegne af DR.

Ombudsmanden underkendte DR, men godtog, at kommentaren kunne opfattes som urimelig grov, hvorfor han fik en henstilling.

Min leder overfuser mig

I en anden sag fik en ansat i hjemmeplejen en tjenstlig advarsel for pga. to kritiske opslag i en gruppe på Facebook for medarbejdere i hjemmeplejen, hvor hun havde kritiseret en leder voldsomt.

Ifølge ombudsmanden lå det inden for den ansattes ytringsfrihed at fortælle, at hun var blevet uberettiget overfuset af sin leder.

Ombudsmanden siger videre, at offentligt ansatte må kunne udtrykke sig i skarpe eller polemiske vendinger, når blot ytringerne ikke derved bliver åbenbart urigtige eller urimeligt grove. 

Ligesom man også har ret til at fremføre en eventuel kritik offentligt uden først at rejse kritikken internt på arbejdspladsen over for fx ledelsen eller en tillidsrepræsentant.