Mød Karin Termannsens (TH) på Folkemødet. Foto: Tina Juul Rasmussen, Offentlig Ledelse.

Da chefbestyrelsen i efteråret holdt møde med ledelseskommissionens formand Allan Søgaard, efterlyste han at ledere i højere grad benytter sig at data i deres daglige ledelse. Derfor tager vi handsken op på Folkemødet og drøfter om vi kan og skal bruge flere data i vores ledelsesarbejde.

- Relevante data er gode til at vurdere, om vi yder det rigtige på det rigtige tidspunkt. Men vi kan ikke drive hele vores butik på baggrund af big data, som nogen tror. Data skal supplere vores dømmekraft som ledere, ikke erstatte den.

Sådan er Chefgruppens formand Karin Termannsens umiddelbare holdning til sagen, men den lader hun sig udfordre på i debatten på Folkemødet, som magasinet Offentlig Ledelse inviterer til under titlen "Datainformeret ledelse: Druknedød eller redningsplanke?"

Datainformeret ledelse rejser mange spørgsmål

Ledere i den offentlige sektor får stadig flere data til rådighed, når de skal tilrettelægge velfærdsindsatserne og sikre bedre effekt for borgerne. Det er godt at have mere evidens for effekter, men såkaldt datainformeret ledelse rejser også mange spørgsmål:

  • Risikerer vi som ledere og medarbejdere at drukne i data, som ikke motiverer os?
  • Skævvrides styring og ledelse, fordi alle løber efter de nemme effekt-gevinster?
  • Kan vi overhovedet måle effekter meningsfuldt, når det gælder wicked problems, fx i komplekse sociale sager.
  • Hvilke gevinster rummer gode effektdata for dialogen mellem ledere, topledelse og politikere?
  • Hvordan kan aftaler om nøgletal og KPI’er bedst skabe langsigtet og stabil politisk styring?

Svarene –og potentialerne for bedre datainformeret ledelse –finder vi i samtaler med:

  • Anders Raastrup Kristensen, selvstændig konsulent og ekstern lektor på CBS
  • Jens Folman, arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune.
  • Tre ledersektionsformænd: Anders Fløjborg, Dansk Socialrådgiverforening, Helle Riis, Socialpædagogerne og Karin Termannsen, HK Kommunal Chefgruppen.

Læs også interviewet med Anders Raastrup Kristensen og Jens Folmann om fælder og gevinster ved data og effektstyring i Offentlig Ledelse her 

Skal du med?

I HK-teltet, fredag den 15. juni kl. 13.30-14.30.

Moderator er redaktør Ola Jørgensen, Klartekst.