Det blev til mange og lange forhandlinger foran Forligsen, inden parterne landede en aftale om OK18. Foto: Philip Davali.

I starten af maj indgik både KL og Regionerne forlig på Chefområdet. De nye chefaftaler betyder, at overenskomst- og kontraktansatte chefer i kommuner og regioner får en stigning i pensionsindbetalingerne på hhv. 0,62 pct. (KL og København) og 0,65 pct. (regionerne), mens tjenestemændene i kommunerne får øget fritvalgstillægget tilsvarende.

I regionerne, hvor tjenestemændene ikke har et fritvalgstillæg, stiger det supplerende pensionsbidrag med 1,38 pct. Det har samme værdi som pensionsforbedringen for overenskomstansatte. De to laveste kommunaldirektørlønninger får derudover årlige stigninger på henholdsvis 15.000 kr. i grundbeløb for den laveste og 12.000 kr. for den næst-laveste.

Læs mere, bl.a. om hvornår aftalerne træder i kraft, i protokollerne for de enkelte forlig:

Alle de nævnte forhøjelser kommer oven i de generelle forbedringer til alle. Læs mere om dem på HK's hjemmeside, www.hk.dk/ok18 eller i det seneste særnummer af Kommunalbladet.

Løn som leder eller chef?

Vi oplever af og til problemer med, at chefer holdes uden for chefaftalen – og indplaceres som ledere i stedet. Det har HK Kommunal haft en dialog med KL om, og i forliget er der en tekst til dækningsområdet for gruppen af ”andre chefer”:

”I forbindelse med ansættelsesmyndighedens overvejelser om ansættelsesgrundlag for chefer foretages en konkret vurdering af stillingens samlede indhold, hvori bl.a. følgende kriterier kan indgå: Stillingens organisatoriske placering og referenceforhold, personaleledelse, ledelse af andre ledere, omfanget af politisk betjening og budgetansvar.”

Har du spørgsmål til din løn eller dine vilkår? 

Husk du altid kan kontakte din lokale chefkoordinator.