Britta Jensen

Med eksamenspapiret i hus leder Britta Jensen efter det helt rigtige job.

Uanset at Britta Jensen på den ene side havde en EFG, en HH, en HA og en uddannelse som medieøkonom, hvilket svarer til en multimediedesigner i dag, og på den anden side sammenlagt havde 10 års erfaring som regnskabsmedarbejder, så blev hun igen og igen nummer to til jobsamtaler. Årsagen var, at hun ikke havde papir på en kontoruddannelse.

- Efter et år som multimediebearbejder blev jeg fyret. Og derfor kom det som sendt fra himlen, da jeg var så heldig at komme i kontakt med en regnskabschef, da jeg havde mistet mit arbejde i 2001, fordi it-boblen bristede, siger Britta Jensen og fortsætter:

- Han stod akut og manglede en barselsvikar til sin afdeling, og jeg blev ansat inden for nogle dage. Siden da havde jeg sammenlagt arbejdet med regnskab i 10 år, da jeg i 2013 blev ledig.

Blev nr. to til jobsamtalerne
- Da jeg blev ledig, havde jeg været til flere jobsamtaler. Tre af stederne sagde de decideret, at jeg var blevet nummer to, fordi nummer et havde papir på sin kontoruddannelse, siger Britta Jensen.

Det fortalte hun videre på jobcenteret, og derfor introducerede sagsbehandlerne hende for, at hun kunne få lavet en realkompetencevurdering på erhvervsskolen.

- Til det første møde fik jeg udleveret et fem sider langt spørgeskema, som min tidligere chef og jeg skulle udfylde. På det andet møde talte jeg skemaet igennem med uddannelsesvejlederen. Og så fik jeg skriftligt svar på, at jeg fik merit for et af de obligatoriske fag og alle tillægsfagene, og så skulle jeg ikke ud i praktik, fortæller Britta Jensen.

Samlet set endte det med, at Britta Jensen kun skulle tage fire ud af fem obligatoriske fag på hovedforløbet for at fuldføre uddannelsen som kontorassistent med speciale i økonomi. Det gjorde hun på fire uger, som var fordelt over halvandet år.

- Der var ikke nok af min slags til, at de kunne oprette et kompakt forløb. Derfor måtte jeg tage teorien, når de almindelige elever var på skoleophold. Og så afsluttede jeg uddannelsen med en fagprøve, som jeg bestod, siger hun og fortsætter:

- Lige nu arbejder jeg i vikariater, mens jeg forsøger at finde det sted, der bare lige præcis mangler min profil - og hvor kemien bare passer. Jeg er til rigtig mange samtaler. Og hvor arbejdsgiverne for fem år siden ville se beviset, har jeg efterfølgende måtte presse dem til at se det, griner Britta Jensen hjerteligt.

Få vurderet dine realkompetencer

Overvej, hvad du vil. Orienter dig i fag og uddannelser på www.ug.dk og www.hk.dk/fagligudvikling. 
Få hjælp og sparring på HK’s Karrieretelefon alle hverdage kl. 13-16 på tlf. 33 30 44 60 - de kan også fortælle dig om dine muligheder for at få økonomisk støtte.
Sæt ord på det, du kan. Saml alle relevante dokumenter i www.minkompetencemappe.dk.
Tilmeld dig realkompetencevurdering rel="noopener noreferrer" på www.efteruddannelse.dk.

Få inspiration til din uddannelse
Medlemmerne i HK/Privat arbejder primært inden for 13 fagområder.
www.hk.dk/fagligudvikling har vi lavet en side, hvor du kan finde relevante uddannelser for hvert fagområde.

Økonomien, mens du uddanner dig
Med en realkompetencevurdering (RKV) kan du tage alt fra en ungdoms- til en videregående uddannelse. Men dine vilkår afhænger af, hvor og om du arbejder.
Hvis du er så heldig at være ansat et sted med overenskomst, kan du søge kompetencefonde. Som udgangspunkt dækker de mellem 85 og 100 % af dit løntab samt kursusudgifter. Det kan HK’s Karrieretelefon hjælpe dig med at finde ud af.

Har din virksomhed ikke overenskomst, skal du spørge din leder, om de vil give dig fri og betale. Hvis ikke, så er det selvfinansiering.
Er du ledig, skal du ansøge om at få lov at tage uddannelsen som seks ugers jobrettet uddannelse.

Kilde: uddannelseskonsulent i HK/Privat Britta Appel