Bjarne Nielsen, tidligere næstformand i HK/Privat

Bjarne Nielsens faglige engagement begyndte allerede i læretiden, hvor han blev formand for lærlingeklubben i Slagelse. Foto: Lisbeth Holten

HK/Privats første næstformand, Bjarne Nielsen, beretter i en ny bog om Grafisk Forbund og dets fald efter bare 6,5 år. Bogen handler om forbundet, som kom for sent. Men som også var forbilledligt med udtalt medlemsdemokrati og solidariske ordninger for ledige og ældre medlemmer

Allerede i 1970’erne begyndte den teknologiske udvikling at påvirke de grafiske processer og nedsmelte faggrænserne på det grafiske område - især mellem litografers og typografers arbejde. Rundt om i vores skandinaviske nabolande og i Europa førte det til, at de grafiske fag samlede sig i fælles forbund.

Selv om behovet for et samlet Grafisk Forbund også var stort i Danmark, så mislykkedes flere forsøg på det. Og det på trods af at Grafisk Kartel og Grafisk Forbundshus blev etableret allerede i 1974, og det fælles fagblad Dansk Grafia udkom i 1975 som afløser for forbundenes egne fagblade Lito, Fagets Nyt og Typograf-Tidende.

Alligevel blev Grafisk Forbund først stiftet 20 år senere. 1. juli 1993 besluttede de fire forbund Dansk Typograf-Forbund, Dansk Litografisk Forbund, Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund og Fotografisk Landsforbund endelig at samle sig i én organisation og blev til Grafisk Forbund.

- Det skete alt for sent, konstaterer Bjarne Nielsen, der var faglig aktiv i Dansk Typograf-Forbund og fra 1996 blev faggruppeformand for den typografiske gruppe i Grafisk Forbund.

Bjarne Nielsen, der senere blev næstformand i HK/Industri og derefter i HK/Privat, skriver nu de gamle grafiske forbunds historie færdig med bogen ”Striden om Grafisk Forbund”.
- Grunden til, at det trak ud, skyldtes faglige, personlige og politiske uoverensstemmelser, fortæller Bjarne Nielsen.


Striden om grafisk forbund

Forfatter: Bjarne Nielsen
Udgiver: Grafisk Almenvelgørende Fond
Udgivelsesdato: Bogen præsenteres ved en reception i HK, Weidekampsgade 8, 2300 København, 6. september kl. 16, hvor alle er velkomne.

Demokrati og diskussion
Grafisk Forbund var fra start til slut en organisation i strid. Og da det nye samlede forbund for de grafiske fag endelig blev en realitet, blev det en relativt kort forbundshistorie med kun 6,5 års levetid. Dødsstødet fik Grafisk Forbund med en fagretslig kendelse om, at arbejdet med den dengang nye DTP-teknik (desktop publishing, som er layout på skærm, red.) ikke hørte under det grafiske overenskomstområde, men under HK’s.

- Arbejdsgiverne ønskede de grafiske arbejdere hen, hvor peberet gror, fordi de var dyre og besværlige. Og de vandt kampen, da overenskomstretten blev fjernet fra det grafiske område, forklarer Bjarne Nielsen om Grafisk Forbund, der nu kunne se frem til at blive tømt for medlemmer og kontingentkroner.

- Og så opstod overvejelsen: Hvad gør vi så?
Det førte til diskussioner på adskillige medlemsmøder og stor debat i fagbladet Dansk Grafia.
- Grafisk Forbund var en meget demokratisk organisation, hvor man krydsede klinger. Men det var også et socialt forbund, hvor penge blev omfordelt fra de beskæftigede til de ældre og arbejdsløse, som havde kontingentfrihed og fik tilskud, fortæller Bjarne Nielsen om det lille forbund, som var et mønstereksempel på solidaritet, medlemsinddragelse og demokrati.

Efter en grundig demokratisk proces blev forbundet igen splittet op og fusioneret ind i større organisationer i januar 2000. Mens grafikere, trykkere og bogbindere fusionerede med HK, kom fotograferne til Journalistforbundet og kartonnagearbejderne til Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), som i dag er en del af 3F.

- Det var en meget fin demokratisk proces, som endte med, at medlemmerne stemte om, hvor de skulle hen, ved en urafstemning med meget stor deltagelse, fortæller Bjarne Nielsen.

- Mange beslutninger blev truffet ved urafstemninger - også komplicererede beslutninger. Det er noget, som man godt kunne lære af i dag, så tingene ikke foregår hen over hovedet på dem, det handler om.

Bjarne Nielsens faglige liv

Bjarne Nielsen kom i lære som 14-årig på Høng Bogtrykkeri. Han blev formand for lærlingeklubben i Slagelse. Som 21-årig blev han tillidsrepræsentant for typograferne på Sjællands Tidende og fra 1978 faglig sekretær i Dansk Typograf-Forbund, hvor ny teknologi blæste ind over de grafiske arbejdspladser gennem 70’erne og 80’erne.

Da Grafisk Forbund blev skabt i 1993, blev han leder af uddannelsessekretariatet og fra 1996 faggruppeformand. Da grafikerne i 1999 blev fusioneret med HK, blev Bjarne Nielsen næstformand i HK/Industri og fra 2003 til 2011 i HK/Privat.