Peter Marcussen og Joan Rye Christiansen er medarbejderrepræsentanter i A/S-bestyrelser

Peter Marcussen og Joan Rye Christiansen er begge medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i deres virksomhed. Foto: Ulrik Tofte og Lars Horn

 

Du har mulighed for at få masser af indflydelse på din arbejdsplads - på flere niveauer. Det gælder, uanset om du og dine kolleger gerne vil høres mere i forhold til indholdet i frokostordningen, om I har alvorlige problemer med det psykiske arbejdsmiljø, eller I vil diskutere arbejdstid med ledelsen. Men det kræver nogle indledende øvelser, forklarer Carsten Frisch, som er faglig sekretær i HK/Privat.

- Nøgleordet er organisering. Det starter med, at I skal være indstillede på at gøre noget sammen. Hvis I er en gruppe medarbejdere med fælles problemer, er det så godt som altid en fordel, at I lader jer repræsentere af en tillidsrepræsentant (TR), forklarer han.

Sammenhold vækker respekt
Når der er HK-overenskomst på din arbejdsplads, og I er mindst seks HK-medlemmer, må I vælge en tillidsrepræsentant.
- Det vil som regel vække mere respekt hos ledelsen, når noget bliver formuleret som et fælles ønske for alle medarbejderne. Det giver sædvanligvis det bedste resultat, når man kan finde ud af at stå sammen, siger Carsten Frisch.

Uanset om I har store udfordringer på arbejdspladsen, eller alting kører strygende, er det en fordel at have muligheden for at blive hørt af ledelsen gennem sin tillidsrepræsentant.

- Det har en betydning i det lange løb, fordi man på den måde føler, man kan være medbestemmende i forhold til hverdagen på arbejdet. Det er med til at påvirke trivslen, siger Carsten Frisch.

Samarbejdsudvalg øger indflydelsen et hak

Hvis I er mere end 35 ansatte i virksomheden, kan I kræve at få etableret et decideret samarbejdsudvalg (SU), hvor der sidder repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne.

- Et samarbejdsudvalg er først og fremmest med til at sikre, at informationer kommer hele vejen rundt i systemet, siger Carsten Frisch.

Han forklarer, at ledelsen er forpligtet til at inddrage samarbejdsudvalget - og derfor også medarbejderne - når der fx skal laves personale-, uddannelses- eller seniorpolitik.
De samme emner kan sagtens diskuteres i mindre virksomheder uden noget samarbejdsudvalg, men så er det mindre formaliseret, for i udvalget bliver der taget referat og sat deadlines. De ting, man lover hinanden, er forpligtende.

Bestyrelse - adgang til info
Det øverste niveau, du og dine kolleger kan få indflydelse på, er i virksomhedens bestyrelse. Det kræver, at I har været mindst 35 ansatte i de seneste tre år. Her er det virksomhedens langsigtede strategi og økonomi, der er på bordet.

- Der vil altid være et flertal af lederrepræsentanter, så indflydelsen er begrænset. Men man kan selvfølgelig komme til orde i forhold til de ting, der bliver behandlet i bestyrelsen. Og man har lettere adgang til information, siger Carsten Frisch.
Som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen følger der også et stort ansvar med.

- I sidste ende er man medansvarlig for de dispositioner, der bliver truffet i virksomheden. Så når man får sådan en post, skal man sige fra, når der er noget, man ikke er enig i - og få det ført til protokols. Især hvis man kan se, at noget er i strid med lovgivning eller andet, siger Carsten Frisch.

 

- Jeg har indflydelse indenfor - i stedet for at sidde udenfor

 Peter Marcussen

Peter Marcussen er trykker og har siden 2011 været tillidsrepræsentant i Stibo Complete, sidder i samarbejdsudvalget og er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Stibo A/S

Hvad betyder det for dig at være tillidsrepræsentant?

Det har givet en mere alsidig hverdag og mulighed for at påvirke, at vi har en god arbejdsplads - også fremadrettet. Jeg har indflydelse på, hvad der foregår, i stedet for at sidde udenfor, fx i forhold til arbejdstider og ferieplanlægning. Jeg har taget HK’s kursus for tillidsrepræsentanter, og det har klædt mig godt på til opgaven.

Hvilken indflydelse får du gennem samarbejdsudvalget?
Det gode ved et samarbejdsudvalg er, at direktionen er forpligtet til løbende at orientere, så man får fakta om, hvordan det går med arbejdspladsen. Og vi får som medarbejdere fortalt, om der er arbejdsforhold, der halter, og vi kan få talt om fx ferieplan og koordinering af efteruddannelse.

Hvordan er det at være medarbejdervalgt i virksomhedens bestyrelse?
Det er et usynligt arbejde at sidde med i bestyrelsen, fordi man er underlagt tavshedspligt. Men her har man faktisk indflydelse på virksomhedens strategi. Jeg oplever, at man som medarbejderrepræsentant bliver hørt, fordi man kender virksomheden indefra og kan give forklaringer på, hvorfor tallene ser ud, som de gør. Man får også en indsigt, man kan bruge, når man som tillidsrepræsentant skal sidde og forhandle lokalaftaler, så jeg synes, det er en fordel, at medarbejderrepræsentanten i bestyrelsen og tillidsrepræsentant er den samme.

 

- Vi bliver hørt og taget seriøst

 Joan Rye Christiansen

Joan Rye Christiansen er design koordinator i G&M Media Packaging A/S og har været medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for moderselskabet Glud & Marstrand A/S siden 2012

Hvilken indflydelse giver det, at I har medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen?
Jeg oplever, at vi som medarbejderrepræsentanter bliver hørt og taget seriøst i bestyrelsen. Vi kender til dagligdagen - det er sjældent, at de andre bestyrelsesrepræsentanter gør det - så vi kan både orientere og spørges til råds.

Du er medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, men ikke tillidsrepræsentant - hvordan arbejder du med det?
Jeg har en tæt kontakt til tillidsfolkene. De kontakter mig, hvis de har spørgsmål eller noget, de gerne vil have, jeg bringer op. Nogle gange må jeg så sige, at det er emner, der ikke hører hjemme i bestyrelsen, men skal tages op i samarbejdsudvalget. Personligt synes jeg, det er rart, jeg ikke er involveret i den seneste lønforhandling, fyring, eller hvad der nu sker på de forskellige fabrikker. Det gør, at følelserne ikke er involveret på samme måde i bestyrelsesarbejdet.

Hvad kræver det at sidde med i bestyrelsen?
For at blive opdateret tager jeg med til det årlige topmøde for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som bliver arrangeret af CO-industri, og bestyrelseskonferencen på LO-skolen. Man skal selvfølgelig sørge for at læse op på regnskaber og investeringsoversigter, men man kan altid spørge, hvis der er noget, man er i tvivl om. Så man skal ikke være skræmt over kravene.

Hvornår har I ret til:

  • at vælge tillidsrepræsentant (TR): Når der er overenskomst på arbejdspladsen, og der er mindst seks ansatte, som er medlem af HK (eller man kan blive enig med arbejdsgiveren).
  • at oprette et samarbejdsudvalg (SU): Når der er overenskomst på arbejdspladsen. Hvis der er mere end 35 ansatte inden for samme geografiske enhed, og arbejdsgiver eller et flertal af medarbejderne ønsker det, SKAL man oprette SU.
  • at vælge medarbejderrepræsentant til arbejdspladsens bestyrelse: Når man er ansat i et aktieselskab, anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond, hvor der i de seneste tre år har været mindst 35 ansatte i gennemsnit. Der skal vælges et antal medarbejderrepræsentanter, der svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen.

 

Kilder: hk.dk, co-industri.dk, Pjece: Kom godt i gang med jeres samarbejdsudvalg, HK/Privat