Debatindlægget i forkortet form i ugeaviserne:

Herunder kan du læse indlægget i sin fulde længde:

For to år siden gjorde HK Hovedstaden en ihærdig indsat for at få fat i medlemmer, hvis sygedagpenge var blevet ulovligt stoppet af deres kommune. Vi skrev også til beskæftigelsesministeren og borgmestrene i Hovedstadens kommuner og opfordrede dem til at fortælle, hvilke initiativer de havde sat i værk for at leve op til en dom fra Højesteret. Dommen slog nemlig fast, at myndighederne ikke må stoppe udbetaling af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft i sager om uarbejdsdygtighed.

Men desværre så Ankestyrelsen i høj grad stort på Højesterets dom. Det har styrelsen gjort, allerede da den på baggrund af en konkret klage sendte en principafgørelse til kommunerne om, at sygedagpenge kunne fjernes med tilbagevirkende kraft. Kommunerne har nu i mere end to år vurderet lignende sager galt på baggrund af den forkerte principafgørelse.

Østre Landsret slog så for en måned siden endnu en gang fast, at retsstillingen er og bliver, som Højesteret besluttede i september 2015. I sidste uge besluttede Ankestyrelsen klogt at tage landsrettens dom til efterretning og dermed afstå fra at anke.

Det glæder mig som formand for den række af medlemmer, som HK Hovedstaden for to år siden opfordrede til at få genoptaget deres sager med ulovligt stop af sygedagpenge.

Jeg er også tilfreds med, at Ankestyrelsen tilpasser nu sin praksis, så den følger dommen. For det får betydning for allerede afgjorte sager, og både Ankestyrelsen og kommunerne skal til at afgøre en række sager om sygedagpenge på ny.

Det gælder nemlig i de sager, hvor Ankestyrelsen eller kommunen har stoppet udbetaling af sygedagpenge tilbage til det tidspunkt, hvor der var dokumentation for, at borgeren ikke længere var uarbejdsdygtig.

Ankestyrelsen siger, at den vil kunne identificere størstedelen af de sager, som skal afgøres igen.

Styrelsen udsender desuden snarest en ny principafgørelse, der beskriver ændringen i praksis og tager stilling til spørgsmålet om genoptagelse. Den nye principafgørelse vil sandsynligvis erstatte den tidligere.

Vi kan i HK Hovedstaden ikke afgøre, hvor mange medlemmer som nu bliver berørt af dommen fra Østre Landsret. For sygedagpenge er en kommunal ydelse, som ikke registreres i fagforeningen.

Jeg opfordrer derfor atter de medlemmer, som kan være berørt af den nye praksis om sygedagpenge, til at kontakte deres kommunen og hvis nødvendigt HK Hovedstaden om sagen. For det er et grundlæggende princip i Danmark, at borgerne får de ydelser, de har ret til.