Chat, mail eller telefonen? Hvad griber du til, når du hurtigt skal have fat i en kollega eller en kunde?

Dit instinktive valg af teknologi vil ofte afsløre, hvor gammel du egentlig er. De helt unge på 18-21 år, Generation Z, foretrækker chat over Whatsapp eller Facebook til at kommunikere, mens de ældre generationer hellere vil sende mails eller mødes ude i den virkelige verden ansigt til ansigt.

 
Dit instinktive valg af teknologi vil ofte afsløre, hvor gammel du egentlig er. De helt unge på 18-21 år, Generation Z, foretrækker chat over Whatsapp eller Facebook til at kommunikere, mens de ældre generationer hellere vil sende mails eller mødes ude i den virkelige verden ansigt til ansigt. 

”Generation Z foretrækker den hurtige chat, mens baby boomer-generationen fx instinktivt anvender telefonen, en teknologi de har kendt siden de var helt unge,” siger Raluca Stana, Ph.d.-studerende på IT-Universitet. Hun forsker blandt andet i den måde, brugere arbejder sammen digitalt. 
Raluca Stana

De forskellige generationers tilgang til at anvende teknologi på arbejdspladsen vil uden tvivl stille virksomheder og andre arbejdspladser overfor en række udfordringer, understreger Raluca Stana, Ph.d-studerende på IT-Universitetet.

  

Tusinde af brugere i syv lande

Ifølge Microsoft står vi overfor gennemgribende forandringer af arbejdskulturen, når de unge fra Generation Z for alvor kommer ud på arbejdsmarkedet. Den amerikanske teknologigigant har gennemført en spørgeundersøgelse blandt mere end 14.000 mennesker i syv forskellige lande om deres brug af teknologi på jobbet. I analysen af de store mængder data har Microsoft kategoriseret brugerne i fire forskellige generationer:

  • Baby Boomer, aldersgruppen 55-59 år.

  • Generation X som omfatter gruppen 35-54-årige.

  • Millennial, folk i alderen 22-34 år

  • Og endelig de yngste i den såkaldte Generation Z, 18-21-årige, som endnu ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet i store tal.

 


 Ifølge Andreas Aksglæde Stahl, Divisionschef Modern Workplace Microsoft Danmark, har Microsoft gennemført undersøgelsen for at bedre at kunne udvikle redskaber, der understøtter den måde, man arbejder på en moderne arbejdsplads nu og i fremtiden.

"
Vi kan se en række skift og tendenser, som har at gøre med, at vi har flere generationer på arbejdsmarkedet i dag. De fire generationer er meget forskellige i den måde, de anvender de forskellige redskaber,” siger han.
 
Andreas Stahl 

Man er – som arbejdsplads – nødt til at favne de forskellige generationer for at få det maksimale ud af teams og medarbejdere, mener Andreas Aksglæde Stahl, Divisionschef Modern Workplace Microsoft Danmark.

Mens Raluca Stana understreger, at man skal have in mente, at resultaterne kunne se anderledes ud, hvis undersøgelsen var gennemført blandt danske arbejdstagere, er der stadig en række tendenser, som i hendes øjne er valide. Og de forskellige generationers tilgang til at anvende teknologi på arbejdspladsen vil uden tvivl stille virksomheder og andre arbejdspladser overfor en række udfordringer, understreger Raluca Stana:

”Hvordan vil de håndtere de forskellige generationers tilgang til de mange forskellige kommunikationsteknologier?”

SMS, Chat eller møder

Vigtigere end teknologierne

Hun peger på, at mange virksomheder – i hvert fald i IT-industrien – allerede i dag arbejder på tværs af forskellige kulturer. Selv har Raluca Stana et udviklingsprojekt med en leder fra en IT-virksomhed, der har medarbejderstaben nogenlunde fifty-fifty fordelt mellem Danmark og Indien. Ifølge forskeren er det her afgørende at være opmærksom ikke blot på kulturelle forskelle men også på, hvordan kønnene og generationer har det med de forskellige teknologier, de anvender på jobbet.

”I stedet for at have en top-down tilgang til, hvad medarbejderne skal anvende, bør man i stedet se på, hvad de enkelte teams har brug for at anvende. Og det handler om åbenhed. Men man skal gøre sig klart, at der er andre faktorer, der er mere vigtige end de enkelte teknologier. Og det handler naturligvis om, hvordan man som ledelse motiverer medarbejderne. Eller hvordan holder man kontakten med dem, når man ikke kan møde dem ansigt til ansigt.”

Raluca Stana understreger, at der næppe er et facit med to streger under, som alle arbejdspladser kan anvende som en simpel manual til at håndtere de forskellige generationer. Generelt vil hun dog sige, at mens alle medarbejdere kan forventes at skulle levere de ønskede resultater, må man som ledelse være opmærksom på, at generationerne kommunikerer forskelligt.

”Du kan forvente, at for en baby boomer føles det mere naturlig at svare på en e-mail, mens det er anderledes for en person på 22 år som er voksnet op med andre slags teknologier. Og det handler ikke om, at medlemmer af Generation Z er uprofessionelle. De reagerer bare anderledes. Og man kan ikke forvente det samme af alle,” siger hun.
Hvad kan folk bedst lide?


Et markant eksempel på dette er de yngste, Generation Z, der adskiller sig klart fra de tre andre i deres tilgang til konkurrence. De er langt mere konkurrencemindede end ældre generationer. Raluca Stana tøver lidt, når hun skal give sit bud på årsagerne til dette. Men hun mener, at denne generation er vokset op med computerspil.

”De kan overføre de normer til det at arbejde. Men det er kun et bud på en forklaring. Jeg har ikke data eller forskning til at understøtte dette synspunkt,” siger hun.

Hvordan vil folk samarbejde

Nye tider

Ifølge hende er mange virksomheder så småt i gang med at indstille sig på, at man ikke bare kan udlevere standardredskaber eller -normer og forvente, at alle medarbejdere, uanset generation, retter ind til højre:

”I fremtiden vil vi se mange flere forskellige teknologier taget i brug, alt fra videokonferencer eller augmentet reality. Virksomhederne vil tage flere og flere teknologier i brug efterhånden som deres medarbejdere og teams efterspørger det.”

Andreas Aksglæde Stahl er enig. Man er – som arbejdsplads – nødt til at favne de forskellige generationer for at få det maksimale ud af de teams og medarbejdere.

 ”Hvis ikke man stiller de relevante redskaber til rådighed, så finder medarbejderne måder på at omgå det på. Kan du fx ikke anvende sociale medier eller redskaber, som du er vant til fra dit privatliv, så kan du blive fristet til at installere dem på din arbejdscomputer. Og så risikerer virksomhederne at få en gråzone af løsninger internt,” siger han.