Sociale medier på arbejdspladsen

Illustration: Morten Voigt


Adgangen til sociale medier har aldrig været lettere. Alligevel er det kun 24 procent af HK/Privats medlemmer, der arbejder på en virksomhed, som har en nedskrevet politik for medarbejdernes private brug af sociale medier i arbejdstiden. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for HK/Privat blandt 1.208 medlemmer.

Men mange steder gælder der alligevel uskrevne regler om brugen af sociale medier på arbejdspladserne. Andetsteds i undersøgelsen svarer hvert 10. medlem nemlig, at det ikke er tilladt at bruge sociale medier i arbejdstiden, mens knap hver sjette har markeret, at det er tilladt at bruge sociale medier, men kun i pauserne. 5 procent må kun bruge sociale medier i arbejdssammenhænge.

Dog svarer flertallet af HK/Privats medlemmer - 44 procent - at der ikke er nogen regler for brugen af sociale medier i arbejdstiden på deres arbejdsplads. Frihed under ansvar, som det hedder.

Spørgsmålet er dog, om der er behov for, at flere får fældet nogle retningslinjer ned på papir. For Epinion-undersøgelsen viser, at 3 ud af 10 af HK/Privats medlemmer mener, at der bør være generelle regler for brugen af sociale medier i arbejdstiden. I undersøgelsens åbne besvarelser har over 300 medlemmer plæderet for faste regler. Her er de overvejende grunde især, at sociale medier hører fritiden til og ikke har noget at gøre med arbejdspladsen. Og at det let kan tage overhånd.
- Det er ikke alle, der kan styre det ansvar, lyder det i en af besvarelserne fra HK/Privat-medlemmerne.
- Fordi nogle gør det alt for meget, har et andet medlem noteret.
- Arbejdspres på andre kolleger, skriver et tredje medlem.
- Hvis der er faste regler for, hvad man må og ikke må, kan en del frustrationer mellem kolleger undgås, mener et fjerde medlem.

Unødvendigt med regler
Flertallet - 62 procent - synes dog ikke, at flere regler er nødvendige. Heriblandt et par medlemmer, en mand og en kvinde, som HK/Privatbladet har været i kontakt med. De ønsker at være anonyme.

Manden, Jørn, hvis efternavn er redaktionen bekendt, har selv kolleger, der bruger meget tid på deres telefoner. Det har den betydning, at enkelte af maskinerne i den produktionshal, han arbejder i, til tider kan gå i stå i op til flere minutter.
For den kollega, der skulle starte det næste læs, var optaget af det, der foregik på hans skærm. Alligevel mener han ikke, at firkantede regler er svaret.

- Jeg synes ikke, at der bør være strammere regler. Det skal jo ikke gå ud over hele banden, fordi et par stykker ikke kan håndtere at holde telefonen i lommen. Jeg ville også føle det som en overskridelse af en grænse, hvis min chef skulle diktere, at jeg ikke måtte rende rundt med min telefon, siger det mandlige medlem.

Det kvindelige medlem, Marianne, hvis efternavn er kendt af redaktionen, peger på, at det er rart at have telefonen på sig, hvis der skulle ske et nødstilfælde med børnene eller manden. Hun mener således heller ikke, at strammere regler er vejen frem. Det handler blot om at bruge telefonen med omtanke.

- Jeg kan også falde i staver over Facebook i arbejdstiden, for det er en dårlig vane. Men jeg tror, det handler om at italesætte det noget mere, så man kommer til at tænke over, hvornår og hvor meget man egentlig bruger sin telefon og tjekker sociale medier. Der er flere på min arbejdsplads, der har fået deres brug påtalt, og de bliver flove, for de ved jo godt, at de skal lade telefonen være. Men det tror jeg ikke, at flere regler ville ændre på, siger hun.

Læs også: Facebook fylder i arbejdstiden

Forbud er ikke vejen frem
Spørger man arbejdsgiversiden, er flere regler ikke noget, man går ind for. Hos Dansk Erhverv forklarer ansættelsesretschef Thomas Meyer Stage, at man anbefaler virksomhederne at tage stilling til medarbejdernes brug af sociale medier i arbejdstiden.

Opfattelsen er dog, at det er de færreste, der har behov for at lave en politik, der decideret forbyder brug af sociale medier i arbejdstiden, da de fleste medarbejdere godt kan håndtere frihed under ansvar.

- Det er vores fornemmelse, at virksomhederne er opmærksomme på, hvordan deres medarbejdere bruger sociale medier i arbejdstiden. Det er ikke noget, vi opfatter som et større problem. Når vi en sjælden gang hører om en sag, handler det ofte om en enkelt medarbejder, der har ytret sig kritisk om virksomheden på de sociale medier, og ikke om, at medarbejderne bruger for meget tid på de sociale medier i arbejdstiden, siger han.

Undgå tvivl med en konkret politik for Facebook
I HK/Privat er anbefalingen mere klar. Som arbejdsmiljøkonsulent June Halvorsen formulerer det, er det vigtigt at have noget på skrift. Det sikrer, at man på arbejdspladsen har nogle rammer, der kan danne udgangspunkt for de enkelte afdelingers udformning af konkrete tiltag for brugen af sociale medier.

- Vi anbefaler, at ledelse og medarbejdere sammen udformer en konkret politik, der slår fast, hvornår og hvordan man bruger sociale medier. Og inddrag tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten, hvis man har det på sin arbejdsplads. Der behøver ikke stå særligt meget i en sådan politik, men at have nogle rammer på skrift gør, at man undgår tvivlsspørgsmål, siger June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat.

- Og så skal man huske at evaluere politikken hvert år, så den fortsat er korrekt og passer til tiden og virksomheden, tilføjer hun.

Advokat i HK/Privat Klara Hoffritz opfordrer dog til, at man lige meget hvad holder privat brug af Facebook, Instagram og de øvrige sociale medier på et minimum i arbejdstiden. For man er jo på arbejde for at arbejde.
Grundlæggende er det sådan, at man har indgået en aftale om at levere et stykke arbejde. Det er dét, din arbejdsgiver betaler dig for. Derfor lyder rådet herfra, at du bør nøjes med at være på Facebook i din fritid, og du kan kun lave private ting i arbejdstiden, hvis det er strengt nødvendigt, siger hun.

 

Det mener medlemmerne om regler for facebook

31 % mener, at der generelt bør være regler på alle arbejdspladser for brugen af sociale medier i arbejdstiden

62 % mener, at det bør være op til den enkelte arbejdsplads

24 % arbejder i en virksomhed, der har en nedskrevet politik for medarbejdernes private brug af sociale medier

33 % ved ikke, om deres arbejdsplads har en nedskrevet politik

44 % har frihed under ansvar i forhold til privat brug af sociale medier i arbejdstiden 

16 % må gerne bruge sociale medier, men kun i pauser

7 % må ikke bruge sociale medier i arbejdstiden, men de er ikke blokeret på virksomhedens computere

3 % må ikke bruge sociale medier i arbejdstiden, og de er blokeret på virksomhedens computere

Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.208 HK/Privat-medlemmer.