Ledelsen med Ulla Lykke Rasmussen til højre overfor HK

De begynder med rundstykker og kaffe, og snakken går hyggeligt rundt om bordet. Det er ikke til at se det, men denne solrige morgen er det to parter, som mødes til en alvorlig drøftelse om fordelingen af ekstra lønkroner til navngivne medarbejdere.

Kolding kommune har valgt at bruge 0,2% af den samlede lønsum på individuelle lønreguleringer, og HK-området får også nogle af pengene.  Børne- og Uddannelsesforvaltningens ledelse har sendt en liste over navne og beløb til HK Kommunal Sydjylland, som har sendt sin liste retur. På mødet skal de to sider blive enige, men selv om der er taktiske overvejelser og nogle gange forskellige mål, kan man jo stadig godt hygge sig.

- Vi er jo fælles om den her biks, siger sekretariatsleder Ulla Lykke Rasmussen med et grin og fortsætter:

- Vi har en fælles interesse i at have et godt samarbejde mellem TR og ledelse. Og det gælder hele vejen rundt - lønnen er kun én del. Der er også arbejdsmiljø og jobtilfredshed.

Fra venstre faglig konsulent Ole Neupart og fællestillidsrepræsentant Peter Bech

HK’ernes fællestillidsrepræsentant Peter Bech sidder på den modsatte side af bordet med en faglig konsulent som sekundant. Peter Bech er IT-specialist og har samme konstruktive tilgang til forhandlingen som chefen.

- Jeg ville aldrig gå til lønforhandling og true med at holde vejret, til jeg får, hvad jeg forlanger. Det er ikke produktivt i det lange løb. Når vi taler sammen, forsøger vi at nå løsninger, som er bedst for samarbejdet. Det vil sige, vi begge prøver at nå hinanden frem for at konfrontere hinanden, siger han.

Samarbejdet sker hver dag på arbejdspladsen 

Mødet er typisk for dagligdagen bag kulisserne for tillidsvalgte og ledelse. Dialogen mellem parterne stopper aldrig, for der er altid små sten, der skal ryddes af vejen, og den tætte kontakt på arbejdspladsen skaber bedre arbejdsforhold.

- Denne lønforhandling er en formel anordning ligesom MED-systemet, men vi mødes også uformelt. Det sker også tit, at vi ringer til hinanden om henvendelser og for at få afklaring af misforståelser. Dagligdagen kører bedre med et tillidsfuldt samarbejde, siger Ulla Lykke Rasmussen, og Peter Bech er enig.

- Som tillidsrepræsentant forhandler jeg faktisk hver dag og bygger relationer op. Det hele handler om relationer, så vi ved, at vi kan stole på hinanden og kan kommunikere effektivt og tillidsfuldt. Ellers kan vi ikke løse opgaverne, siger han.

Selve resultatet af mødet får vi ikke – et tillidsfuldt samarbejde afhænger af, at ingen af deltagerne fortæller om de fortrolige drøftelser til udenforstående. Men vi ved dog så meget, at begge parter stadig smilede, da mødet var forbi.