Det er 3F og HK, der sammen med en række andre fagforeninger står bag Jobpatruljen, der har til formål at sikre unge mellem 13 og 18 år en ordentlig start på arbejdsmarkedet.

 

Jobpatruljen vil denne gang lokalt have fokus på, om de unge fritidsjobbere selv må finde afløsere, hvis de er syge. 

 

Se mere i videoen med Susanne Sommerlund, formand for HK Handel MidtVest:

 

 

Et landsdækkende fokuspunkt for Jobpatruljen bliver i lighed med sidste år den nye lov om restaurationsvirksomhed og konsekvenserne. Med ændringen af loven, der trådte i kraft 1. juli 2017, må unge mellem 15 og 18 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, nu gerne fra kl. 6.00 til 22.00 arbejde i lokaler, hvor der bliver udskænket alkohol – og tilmed servere den selv. 

 

Der skal dog være tale om serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, og hvor serveringen sker i den forbindelse. Desuden siger loven, at de unge alene skal være beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke og, at de skal være under opsyn af personer over 18 år.

 

Ung frivillig fra Jobpatruljen taler med fritidsjobber på et lager.

 

Hver sommer besøger ca. 250 unge frivillige omkring 10.000 arbejdspladser over hele landet og fortæller om løn, sikkerhed og rettigheder på arbejdspladsen. I 2017 besøgte Jobpatruljen på sin rundtur i Midt- og Vestjylland ca. 1000 arbejdspladser og talte med ca. 250 unge fritidsjobbere.

 

 
Artiklen er opdateret 15. juni 2018